NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1138) z dn. 5 stycznia 2018r.

Obradowało Prezydium WRDS

Jedną z kwestii będących przedmiotem obrad Prezydium WRDS (19 grudnia 2017r.) było rozpatrzenie możliwości wysłania pisma do Ministra Energii, wspierającego inicjatywę Ministerstwa Rozwoju, dotyczącą ulgi w opłacie za energię elektryczą dla przemysłu energochłonnego.

Ulga taka byłaby bardzo pomocna dla poprawy konkurencyjności sektora stalowego w przemyśle, którego jednym z ważnych zakładów pracy dla naszego województwa jest Celsa „Huta Ostrowiec”.

Prezydium w głosowaniu poparło tę inicjatywę przy jednym głosie wstrzymującym się Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, przedstawiciela Pracodawców RP.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego