NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1118) z dn. 11 sierpnia 2017r.

Rodacy z Korostyszewa (Ukraina) w Polsce

Na zaproszenie Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przebywała w naszym kraju grupa 16 osób – Polaków z Korostyszewa (Ukraina, obwód Żytomierski).

Grupa ta po raz pierwszy odwiedzała Polskę i swój pobyt traktowała, jako zapoznanie się z historią, językiem, zabytkami, tradycjami i osobliwościami naszego kraju. Program wizyty obejmował m.in. zwiedzanie Warszawy, Krakowa, Częstochowy i wielu miejsc na ziemi świętokrzyskiej.

Osoby te są potomkami tamtejszej rdzennej ludności polskiej, tępionej w ramach stalinowskich czystek w latach 1937-1939. Pomimo doznanych represji, zachowali poczucie posiadania polskich korzeni i w ramach reaktywowanej parafii rzymskokatolickiej w Korostyszewie k/Żytomierza, pod opieką tamtejszego duszpasterza – ks. dr Andrzeja Baczyńskiego, budują swą identyfikację z polskością.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego