NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1165) z dn. 10 sierpnia 2018r.

Refleksje na sierpień - Waldemar Bartosz

Sierpień jest ważnym miesiącem, przede wszystkim ze względu na historię. W tym miesiącu przypada przecież 98. rocznica Bitwy Warszawskiej, 74. rocznica Powstania Warszawskiego i 38. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Te okoliczności z pewnością i słusznie, zdominują charakter tegorocznego sierpnia, ale wzniosłe chwile nie usuną realnych problemów, którymi żyją Polacy. Jednocześnie musimy zauważyć, że w przypadku rocznicy Sierpnia 1980 r., czyli powstania NSZZ „Solidarność”, jedną z najlepszych metod świętowania jest pochylenie się nad problemami Polaków w ogólności, a mieszkańców województwa świętokrzyskiego w szczególności. Jako materiał wyjściowy do tak rozumianych obchodów niech posłużą dane publikowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach.

Pierwszym i istotnym elementem naszego bytowania jest praca. Pocieszające jest to, że bezrobocie rejestrowane maleje. W końcu maja 2018 r. w województwie świętokrzyskim zanotowano 8,4% bezrobocie, o 0,9% mniej w stosunku do maja 2017 r. Bardziej wymowną skalą w tym wypadku jest ilość pracujących, wskazuje ona bowiem na realne zatrudnienie, nie zaś na przykład spadek skali bezrobocia ze względu na emigrację. W porównaniu z majem roku poprzedniego, wzrost zatrudnienia wynosił ponad 3 procent. Największy wzrost zanotowano w administracji i działalności wspierającej (o 3,5%) i w budownictwie (o 1,7%). Były też niestety spadki zatrudnienia: w informacji i komunikacji (o 0,6%).

Drugą, poważną zmienną decydującą o naszym dobrostanie jest poziom wynagrodzenia. W maju 2018 r. odnotowano poprawę wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku. Wynagrodzenia jednak rosły w mniejszym tempie niż w roku poprzednim. Średnie wynagrodzenie w tym sektorze wynosiło 4041,82 zł i było niższe (!) o 654,77 zł od średniej krajowej. Jak widać nadal utrzymują się dysproporcje w płacach na niekorzyść naszego województwa. Najwięcej wzrosły wynagrodzenia w usługach komunalnych, najmniej (o poziom inflacji) w zakwaterowaniu, gastronomii oraz informacji i komunikacji.

Jednocześnie w maju wzrost cen był w naszym województwie wyższy niż w całym kraju i wynosił 1,6% w stosunku do maja poprzedniego roku. Najwięcej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,1%), a więc zdrożały artykuły najbardziej pożądane.

Te pobieżne dane wskazują na dość dobrą sytuację życiową w naszym województwie odbiegającą jednak negatywnie od reszty kraju. Biorąc pod uwagę inflację, czyli wzrost cen oraz stopień wzrostu wynagrodzeń, realny poziom utrzymania pozostaje prawie niezmieniony w stosunku do roku poprzedniego. Obserwacje całego otoczenia i optymistycznych informacji o ciągłym rozwoju kraju i postępie, stan taki może rodzić frustrację. Przeciętny konsument otrzymuje bowiem sygnały o polepszaniu się sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, nie odczuwa jednak tego w swojej kieszeni. Stan ten, jeśli się nie zmieni, spowodować może pogorszenie nastrojów społecznych ze wszystkimi skutkami takich zmian.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego