NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1165) z dn. 10 sierpnia 2018r.

Aktualny stan prawny obowiązków organizacji związkowych wynikających z ustaw finansowych – rok 2018

Począwszy od 1 lipca 2018r. organizacje związkowe prowadzące księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, mimo że nie mają statusu przedsiębiorcy, są zobowiązane na żądanie organów podatkowych do przesłania całości lub części ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe) oraz dowodów księgowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji w postaci JPK (postać elektroniczna odpowiadająca strukturze logicznej zg. z art. 193a § 2 w pow. z § 1 Ordynacji podatkowej).

Programem komputerowym jest popularny exel a także word.

Organizacje zakładowe prowadzące ręcznie (tj. bez użycia jakichkolwiek programów komputerowych) księgi podatkowe - ewidencię księgową, podlegają kontroli organów podatkowych na dotychczasowych zasadach.

Pytania dotyczące JPK prosimy kierować do Działu księgowości, tel. 41-34-460-33.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego