NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1165) z dn. 10 sierpnia 2018r.

Porady prawne

W Urzędzie Gminy zwolniło się stanowisko sekretarza. Wójt gminy stwierdził, że w związku z wyborami, które odbędą się za kilka miesięcy nie będzie szukał nowego pracownika na to miejsce. Czy kierownik jednostki samorządu terytorialnego może tak zrobić?

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych osoby na stanowisku sekretarza są zatrudniane na podstawie umów o pracę, przy czym obowiązuje otwarty i konkurencyjny nabór. Obsadzenie tego stanowiska nie może nastąpić w ramach powierzenia pełnienia obowiązków. Nie można także pracownikowi samorządowemu powierzyć, na czas dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami.

Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadza obowiązek przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na sekretarza nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska. W związku z tym wójt nie może zwlekać, ponieważ stanowisko sekretarza w gminie musi być obsadzone. 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego