NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 29 (1166) z dn. 17 sierpnia 2018r.

Narodowe pielgrzymowanie - Kazimierz Pasternak

Pielgrzymowanie to nasza sprawdzona, wielowiekowa tradycja, polska formuła dziękczynienia Bogu za otrzymane dary i duchowego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów indywidualnych, rodzinnych, ojczyźnianych. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów, dziękczynienie pielgrzymów za otrzymany dar niepodległości ma szczególny wymiar. Miesiąc sierpień zawsze potęguje dynamikę pieszych pielgrzymek ze startem w najodleglejszych zakątkach naszej urokliwej Ojczyzny ku Jasnogórskiemu Sanktuarium Matki Bożej – Królowej Polski. Idą młodzi, przedstawiciele wszystkich stanów i zawodów. Są dzieci wiezione w wózkach przez swoich rodziców, osoby niepełnosprawne, weterani wojenni. Nikt w razie potrzeby nie jest pozbawiony pomocy. Wychodzą codziennie na pielgrzymi szlak z modlitwą i znakiem Krzyża. Na trasie doświadczają polskiej solidarności w dzieleniu się chlebem i wodą. Są wśród nich duchowi giganci, swoiści rekordziści, przemierzający kilkadziesiąt razy pielgrzymi szlak, ciągle poszukując, jak często sami mówią, tego przysłowiowego doładowania akumulatorów na kolejne dni i miesiące. A jest to możliwe przez codzienną pielgrzymkową modlitwę, rekolekcje i obcowanie w tej specyficznej, solidarnej atmosferze pielgrzymowania. Po raz 307 wyruszyła na 200-kilometrowy szlak pielgrzymi Warszawska Piesza Pielgrzymka ku Jasnej Górze z warszawskiego Kościoła Ojców Paulinów. Od 1717 roku trwając nieprzerwanie na pątniczym szlaku do dnia dzisiejszego. W jej szeregu są liczne grupy młodzieży akademickiej i żołnierze także z batalionów zagranicznych. Jej wejście do Sanktuarium Jasnogórskiego każdego 14 dnia sierpnia jest zauważalnym wydarzeniem. Z prastarej Wiślicy wyruszyli, jak co roku pątnicy Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej, meldując się u stóp Jasnogórskiej Pani 13 sierpnia. Za kilka dni po raz kolejny wystartuje ku Jasnej Górze ciesząc się rosnącą popularnością Kielecka Pielgrzymka rowerzystów. Miesiąc sierpień nie kończy pielgrzymkowego maratonu. W trzecią niedzielę września, co roku melduje się w Jasnogórskim Sanktuarium Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” ze swoim krajowym duszpasterzem, kapelanami i pocztami sztandarowymi w liczbie około 200, dziękując za opiekę w służbie człowiekowi i ojczyźnie. Inicjatorem pielgrzymki jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – Kapelan „Solidarności”. Co roku 1 Maja NSZZ „Solidarność” pielgrzymuje do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Od kilku lat Świętokrzyska „Solidarność” tego dnia pielgrzymuje do Sanktuarium Świętego Józefa w Kielcach. W październiku przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z całego kraju meldują się z pocztami sztandarowymi przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu z dziękczynieniem i prośbą o dar świętości dla swojego kapelana.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego