NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 29 (1166) z dn. 17 sierpnia 2018r.

Uchwała nr 2/2018 Zarządu Regonu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 03.07.2018r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zgłasza kandydaturę Pana Jerzego Borowca, zam. w Ostrowcu Świętokrzyskim do odznaczenia „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Uzasadnienie wniosku w załączeniu.

 

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

 

UZASADNIENIE

 

Kol. Jerzy Borowiec był współzałożycielem NSZZ „Solidarność" w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim w sierpniu 1980 roku. Od 30 grudnia 1980 roku był przewodniczącym NSZZ „Solidarność" Wydziału Energetycznego Zakładu Metalurgicznego w/w Huty.

W dniu 11.03.1983 roku został skazany na jeden rok pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu PRL za to, że „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i będąc członkiem NSZZ „Solidarność" pomimo zawieszenia jej działalności, współorganizował strajk okupacyjny w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Zakładzie Metalurgicznym Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim".

Od 1.05.1989 r. Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Wydziału T44 Huty Ostrowiec. Od 1.11.1991 Przewodniczący Wydziałowy FEO Huty Ostrowiec.

Wielokrotny Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" Huty Ostrowiec oraz Walne Zjazdy Delegatów Regionu Świętokrzyskiego.

Po restrukturyzacji Huty został współzałożycielem i prezesem Zarządu Spółki Pracowniczej „ELEKTROHUT". Spółka istniała 20 lat i zatrudniała 20 osób.

Cały czas utrzymywał kontakt z NSZZ „Solidarność". Był bardzo zaangażowany w pomoc przy budowie Pomnika upamiętniającego strajk ostrowieckich hutników w grudniu 1981 roku. Zapewnił m.in. usługi transportowe, przewóz ludzi, prace ziemne i pomieszczenie do wykonania w/w pomnika.

Już jako emeryt zapewnia ciągłą pomoc dla Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" (m.in. pomoc finansowa) oraz pomaga finansowo w organizowaniu corocznej akcji „Lato z Solidarnością". W ramach tej akcji z letniego wypoczynku skorzystało kilkaset biednych dzieci.

Kol. Jerzy Borowiec został również umieszczony w rysunkach Tadeusza Kurka na wystawie „Ludzie Niezwykli dla Ostrowca Świętokrzyskiego".

Za prowadzenie swojej działalności na rzecz NSZZ „Solidarność" oraz odzyskania niepodległości, na wniosek Delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność", otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę „Semper Fidelis", Honorową Odznakę Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz tytuł Osoby Represjonowanej z powodów politycznych.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego