NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 29 (1166) z dn. 17 sierpnia 2018r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 2 sierpnia 2018 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o zagrożeniu funkcjonowania PKS sp. z o.o. w Staszowie.

Próby uzdrawiania trudnej sytuacji tego jedynego przewoźnika lokalnego, podejmowane od kilku lat przez Zarząd i załogę firmy są zagrożone. Zagrożenie to wynika z niebezpieczeństwa wykluczenia tej firmy z przewozów szkolnych w gminie Staszów.

Stan taki grozi likwidacją miejsc pracy na dość trudnym rynku pracy, utratą jedynego lokalnego przewoźnika, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Staszów. Bez względu na okoliczności, odpowiedzialność spoczywa na właścicielu – czyli na Mieście i Gminie Staszów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Burmistrza Staszowa, do Rady Miejskiej i Gminy w Staszowie o odpowiedzialne decyzje ratujące firmę.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla pracowników PKS sp. z o.o. w Staszowie i apeluje do wszystkich struktur „Solidarności” w Delegaturze Staszów o gesty solidarności z tymi pracownikami.

 

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego