NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 29 (1166) z dn. 17 sierpnia 2018r.

Wybory samorządowe. Była propozycja – jest porozumienie w Jędrzejowie

W Tygodniku Solidarność Świętokrzyska nr 26 z dn. 29.06.2018r. informowaliśmy, że Rada Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Jędrzejowie biorąc pod uwagę zbliżające się wybory samorządowe wystosowała 28 maja br. pismo do regionalnych władz Prawa i Sprawiedliwości, w którym m.in. czytamy, iż „kierując się troską o przebieg i wynik nadchodzących wyborów samorządowych w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim stoi na stanowisku, iż połączenie wyborców jest warunkiem koniecznym, aby po tych wyborach świętować ich wyniki w poczuciu spełnionego obowiązku”.

Efektem tej inicjatywy jędrzejowskiej „Solidarności” jest porozumienie zawarte z PiS-em 17 lipca 2018r. o wspólnym pójściu do wyborów samorządowych.

 

 

Porozumienie

 

W sprawie wyborów samorządowych 2018r. w mieście i gminie Jędrzejów, powiecie jędrzejowskim i okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

1. Prawo i Sprawiedliwość oraz Delegatura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie postanawiają przystąpić wspólnie do wyborów samorządowych w mieście i gminie Jędrzejów oraz powiecie jędrzejowskim.

2. Kandydaci do obu szczebli samorządu (gminy i powiatu) wystawieni będą na listach Prawa i Sprawiedliwości.

3. W pierwszej kolejności miejsca w poszczególnych okręgach wyborczych będą obsadzane radnymi obecnej kadencji, dalsze miejsca na listach obsadzane będą przez kandydatów PiS i NSZZ „Solidarność” przemiennie na zasadzie tzw. „suwaka”.

4. Żadna ze stron nie ma prawa kwestionować kandydatów zgłoszonych przez strony.

5. NSZZ „Solidarność” akceptuje kandydaturę PiS – Pana Marcina Piszczka na burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów.

6. PiS akceptuje kandydaturę NSZZ „Solidarność” – Pana Jacka Sułka na funkcję zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów.

7. Zmiana uzgodnień zawartych w niniejszym Porozumieniu jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody obu stron.

8. Pełnomocnikiem wyborczym będzie przedstawiciel PiS, zaś szefem sztabu wyborczego tak uzgodnionych list będzie Pan Krystyn Toczyłowski a jego zastępcą kandydat zgłoszony przez PiS.

9. NSZZ „Solidarność” oświadcza, że po uzgodnieniu i zarejestrowaniu uzgodnionych list włączy się aktywnie do kampanii wyborczej.

10. Kampania na rzecz list PiS dotyczyć będzie trzech szczebli samorządu (Miasta i Gminy, Powiatu i do Sejmiku Województwa).

11. Złamanie przez jedną ze stron, któregoś z zapisów Porozumienia, zwalnia drugą stronę Porozumienia ze wszystkich zobowiązań w nim zawartych.

 

Za Prawo i Sprawiedliwość

 

Marek Bogusławski

Pełnomocnik Powiatowy PiS

 

Marcin Piszczek

Za Delegaturę Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

 

Krystyn Toczyłowski

Przewodniczący Delegatury

 

Elżbieta Bartosz

Członek Rady Delegatury

Jędrzejów, dnia 17 lipca 2018r.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego