NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1139) z dn. 12 stycznia 2018r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

II NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B (14.01.2018 r.)

1 Sm 3,3B-10.19 Powołanie Samuela

1 Kor 6,13c-15a.17-20 Wasze ciała są członkami Chrystusa

J 1,35-42 Powołanie pierwszych uczniów

 

 

Mów Panie, bo sługa Twój słucha…

Pismo Święte zawiera wiele opisów powołania, jakim Bóg obdarzył ludzi. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy krótki opis powołania proroka Samuela. Drugie czytanie zawiera fragment Listu do Koryntian, który napisał powołany w spektakularny sposób pod Damaszkiem święty Paweł Apostoł Narodów. Ewangelia natomiast przytacza opis powołania pierwszych uczniów Pana Jezusa, wśród których był także jej Autor.

To są niezwykłe sytuacje, kiedy Bóg powołał ludzi do pewnych zadań. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że każdy z początkiem istnienia otrzymuje od Boga powołanie. Wszyscy są przeznaczeni do szczęścia wiecznego, a po drodze do spełnienia jakiegoś powołania w świecie. Jakie to jest powołanie, to już każdy musi w duszy swojej rozpoznać. Dlatego przydatna jest podpowiedź Helego: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (zob. 1 Sm 3,9).

Serdecznie pozdrawiam.

Szczęść Boże! Ks. Bogdan.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego