NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1168) z dn. 31 sierpnia 2018r.

Obradował Zarząd Regionu - Kazimierz Pasternak

26 sierpnia br. odbyło się z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, Adama Derzy, drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”. Witany oklaskami Okręgowy Inspektor Pracy, pełniący tę funkcję od 26 czerwca br, zapowiedział ścisłą współpracę zarówno z organizacjami związkowymi jak i społeczną inspekcją pracy. Zadanie to będzie o tyle łatwiejsze do wykonania przez Państwową Inspekcję Pracy w Kilcach, bowiem przez wiele lat inspektorskiej działalności w OIP Lublin Adam Derza należał do NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania, została zaprezentowana działalność Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego od dziesięcioleci w strukturze Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Inspektor A. Derza wyraził gotowość do bieżącej współpracy, zarówno z Klubem jak i przyszłą Akademią Bezpieczeństwa Pracy – następcą Klubu Społecznej Inspekcji Pracy. Odpowiadając na licznie zgłaszane w dyskusji pytania i problemy, Inspektor przypominał paletę ustawowych uprawnień związkowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym BHP, wskazując na fundamentalne znaczenie oceny ryzyka zawodowego w procesie profesjonalnej ochrony zdrowia i życia osób w środowisku pracy. A jest w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. Oceny ryzyka zawodowego to w większości papierowa fikcja niemająca nic wspólnego z bieżącymi, faktycznymi zagrożeniami i profilaktyką. Tu organizacje związkowe nie mogą tolerować tego zjawiska.

Następnie prowadzący zebranie Przewodniczący Zarządu Regionu - Waldemar Bartosz zapoznał obecnych z przebiegiem i ustaleniami ostatniego, sierpniowego, posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, w którym brał udział Premier Mateusz Morawiecki. Posiedzenie to przebiegało bez udziału mediów. Premier zobowiązał się, że do 29 sierpnia br. przedstawi stan realizacji zgłoszonych uwag i postulatów Komisji Krajowej.

Z kolei w formie uchwały została przyjęta struktura Zarządu Regionu w kadencji 2018-2022, co ma związek z realizacją Uchwały Programowej XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Została dokonana zmiana w składzie Regionalnej Komisji Wyborczej. Szczegółowo zostały omówione zarówno konflikty zakładowe będące przedmiotem sporów zbiorowych, jak i inne problemy zagrażające stabilizacji miejsc pracy i funkcjonowania zakładów pracy. Zarząd zapoznał się z kalendarium uroczystości organizowanych na terenie Delegatur w 38. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, procedurą postępowania przy organizowaniu i wydawaniu elektronicznych legitymacji związkowych oraz stanem wyborów Rad Delegatur Zarządu Regionu. Członkowie Zarządu Regionu wezmą udział 4 września br., podczas kolejnego posiedzenia, w szkoleniu n/t ustawy o związkach zawodowych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r.

Następne posiedzenie Zarządu Regionu zaplanowano na wtorek, 4 września 2018r.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego