NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1168) z dn. 31 sierpnia 2018r.

Wybory samorządowe i związkowe decyzje - Mieczysław Gójski

Premier Mateusz Morawiecki zarządził, że wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018r., co oznacza, że druga tura odbędzie się 4 listopada. To jednocześnie oznacza, że od dnia ogłoszenia wyborów rusza (formalnie) kampania wyborcza a partie polityczne oraz organizacje społeczne i koalicje wyborcze mogą tworzyć komitety wyborcze. W najbliższych wyborach uprawnieni do głosowania Polacy wybierać będą swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tych wyborów (podobnie jak w latach ubiegłych) przygotowuje się także Świętokrzyska "Solidarność", o czym zdecydowano ostatecznie podczas ostatniego - XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu.

W przyjętej przez WZD uchwale, delegaci przypominają m.in. samą ideę "Samorządnej Rzeczpospolitej", którą po raz pierwszy przywołano w uchwale programowej, pamiętnego I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”. To już wtedy (1980r.) zwiazek uznał, że jedną z najważniejszych form realizacji postaw obywatelskich jest budowanie samorządu, traktowanego jako wspólnoty terytorialnej. Natomiast wspomniana Uchwała XX WZD mówi, że zbliżające się wybory samorządowe, będą kolejnym sprawdzianem naszej ludzkiej solidarności wspólnotowej, dlatego wszystkie (!) struktury związku w regionie powinnny wziąć udział w przygotowaniu tych wyborów i aktywnie uczestniczyć w samym akcie głosowania. WZD udzielił także swego poparcia tym listom wyborczym i kandydatom, którzy swą dotychczasową działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze są dla nich priorytetem. Równolegle uchwała zobowiązuje wszystkie struktury Związku do włączenia się w wybory. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że same zasady udziału związku w wyborach samorządowych, precyzuje uchwała ZRŚ przyjęta we wrześniu 2017r. a także jeszcze wcześniejsze (2013r.) decyzje regionalnych władz związku. Z przyjętych wówczas postanowień wynika jasno, że za decyzje zwiazane z wyborami w powiatach odpowiedzialne są terenowe struktury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", czyli Delegatury. To w praktyce oznacza, że tylko zarządzające nimi Rady Delegatur, są uprawnione do podjęcia decyzji (startować samodzielnie czy w koalicji, ewentualnie z kim i na jakich warunkach) o udziale związku w wyborach na szczeblu danego powiatu i leżących w jego granicach gmin. Natomiast podjęcie decyzji o wyborach na szczeblu wojewódzkim (sejmik) pozostawiono już do decyzji samego zarządu regionu.

Co prawda na obecnym etapie (na początku kampanii) decyzję wyborczą okreslającą zasady uczestnictwa związku w wyborach (na burmistrza, do rady miasta i powiatu) podjęła tylko jedna Rada Delegatury (Jędrzejów), ale z pewnością (w stosownym czasie) już niebawem podobne decyzje zapadną w pozostałych terenowych strukturach Regionu Świętokrzyskiego. I dopiero wtedy będziemy mogli poznać całościowo udział “Solidarności” w wyborach 2018r. na wszystkich poziomach samorządów, w całym Województwie Świętokrzyskim.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego