NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1168) z dn. 31 sierpnia 2018r.

STRUKTURA ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NA LATA 2018-2022

Podział

Terytorialny

Problemowy

Delegatury ZR

Szef Delegatury

Dział

Odpowiedzialny Członek Prezydium ZR

Kielce

Mieczysław Gójski

 

I. Dział Pomocy Związkowej

- Pomoc doradczo-ekspercka

- Porady prawne

- Zastępstwa procesowe

- Szkolenia związkowe

- BHP

- Uzwiązkowienie

 

Kazimierz Pasternak

Koordynacja – WALDEMAR  BARTOSZ

Skarżysko-Kamienna

Bogdan Ryś

Ostrowiec Św.

Wojciech Krasuski

II. Dział Pomocy Lokalnej

- Pomoc bezrobotnym

- Pomoc charytatywna

 

Waldemar Bartosz

Starachowice

Marian Ferenc

Staszów

Joanna Dróżdż

 

III. Dział Promocji Związku

- Informacja wewnątrzzwiązkowa

- Współpraca z mediami

- Kontakty z instytucjami i organizacjami

- Imprezy masowe

 

Mieczysław Gójski

Końskie

Helena Obara

Busko-Zdrój

Piotr Ryk

 

IV. Dział Projektów Europejskich

- Tworzenie projektów europejskich

- Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

- Współpraca z instytucjami i organizacjami

 

Zawieszony

Jędrzejów

Krystyn Toczyłowski

Włoszczowa

Rafał Pacanowski

V. Zespół Obsługi Regionu

- Administracja i kadry

- Ewidencja i dokumentacja

- Majątek i finanse

- Legitymacja Członkowska

Krzysztof Borkowski

Pińczów

Grzegorz Cieślak

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego