NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 32 (1122) z dn. 8 września 2017r.

Nowe społeczeństwo - Waldemar Bartosz

Ukazał się pierwszy, tegoroczny numer kwartalnika „Społeczeństwo”. Novum tego wydania jest to, że pismo to posiada już polską redakcję. Do tej pory bowiem każdy numer periodyku był po prostu przedrukiem włoskiego wydania „La societa”. Ten włoski periodyk redagowany przez Fundację Giuseppe Toniolo w Weronie ukazuje się od 1991r. i ma na celu rozwijanie i propagowanie myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych. Polskie wydanie ukazało się po raz pierwszy w 1995r. nakładem Wydawnictwa Pax będącym własnością katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Czytelnik względnie regularnie otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół zagadnień: demokracja, rodzina, praca, bezrobocie i ubóstwo, globalizacja, migracja, demografia, polityka społeczna, rozwój. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych regionów Europy i świata. Czasopismo, jak samo o tym pisze, współpracuje z kilkunastoma ośrodkami studiów nad katolicką nauką społeczną i posiada własny komitet naukowy. Od niedawna oprócz włoskiego komitetu naukowego sformułowany został również polski komitet naukowy, w skład którego wchodzą między innymi: abp prof. Józef Kupny – aktualny krajowy duszpasterz ludzi pracy, prof. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czasopismo to godnie zastępuje nieukazujący się już miesięcznik „Chrześcijanin w świecie”. Jest na rynku wydawniczym jedynym, poważnym periodykiem związanym ze społecznym nurtem katolickim. Dla NSZZ „Solidarność” jest to ważna publikacja, biorąc pod uwagę, że Związek określił w Statucie swój charakter oparty na katolickiej nauce społecznej.

Omawiany numer „Społeczeństwa” poświęcony jest tym razem społecznemu przesłaniu papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Poszczególni autorzy pochylają się nad kolejnymi aspektami wypowiedzi papieskiej: oceną współczesności, komunikacji społecznej, implikacjami teologicznymi i politycznymi, małżeństwem oraz służbą społeczną. Oprócz tego w numerze znaleźć można recenzję prac z dziedziny katolickiej nauki społecznej i omówienie antytotalitarnych encyklik Piusa XI („O bezbożnym komunizmie” przeciw niemieckiemu narodowemu socjalizmowi).

Szkoda tylko, że jak pokazuje stopka czasopisma, oddziaływanie zamieszczonych w nim treści jest ograniczona, bowiem nakład pisma wynosi tylko 400 egzemplarzy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego