NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 32 (1169) z dn. 7 września 2018r.

Wybory samorządowe

Zbliżają się wybory, w których będą wybierani przedstawiciele do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. NSZZ „Solidarność” od początku swego istnienia wspierał postawy obywatelskie, dlatego apelujemy do wszystkich naszych członków o uczestnictwo w głosowaniu. Równocześnie informujemy, iż „Solidarność” Świętokrzyska nie zawierała żadnego porozumienia wyborczego z ugrupowaniami politycznymi biorącymi udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Wyjątkiem jest Jędrzejów, gdzie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Delegaturą Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Jędrzejowie i Prawem i Sprawiedliwością dotyczące miasta i gminy Jędrzejów oraz powiatu jędrzejowskiego.

Stanowisko obligujące członków Świętokrzyskiej „Solidarności” odnośnie zbliżających się wyborów samorządowych zostało sprecyzowane przez XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Dla przypomnienia publikujemy je powtórnie w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

(ap)

 

Stanowisko nr 2

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 27 czerwca 2018 r.

 

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r., pt. „Samorządna Rzeczpospolita”, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku.

Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli jest wypełnieniem treści terminu „solidarność” w biblijnym jego rozumieniu: „jedni drugich brzemiona noście”. Jedną z istotnych form realizacji tej idei jest samorządność terytorialna. Zbliżające się wybory samorządowe będą sprawdzianem naszej wspólnotowej solidarności.

XX WZD apeluje do wszystkich struktur związkowych i ludzi „Solidarności” o aktywny udział w przygotowaniu tych wyborów i w samym akcie głosowania.

Nasze poparcie udzielamy tym listom wyborczym i tym kandydatom, którzy dotychczasową swą działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze są dla nich priorytetem.

Mamy też świadomość, że samorząd terytorialny to są wszyscy mieszkańcy na określonym terenie, a wybrane organy tak rozumianego samorządu (rady, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) winny przede wszystkim kierować się dobrem społeczności, którą reprezentują.

Egoizm partyjny, zawłaszczanie samorządów przez partie jest zaprzeczeniem służby społecznej i zagraża tworzeniem partyjnej nomenklatury. XX WZD zobowiązuje wszystkie struktury Związku, szczególnie Rady Delegatur Zarządu Regionu do włączenia się w prace tak rozumianego samorządu.

Przewodniczący

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ "Solidarność"

Waldemar Bartosz


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego