NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 32 (1169) z dn. 7 września 2018r.

Stawiaj na NSZZ „Solidarność” - Kazimierz Pasternak

Pracując, nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć konfliktów z pracodawcą. Nie dasz rady samodzielnie, skutecznie obronić własnej pracowniczej, obywatelskiej pozycji. Skomplikowane, dość obszerne prawo pracy z procedurami zakładowego postępowania włącznie nie ułatwiają zadania. Mając swoistego pecha możesz trafić na pracodawcę – mobbera, w dłuższej perspektywie czasowej, przy zachowawczej postawie i nieznajomości środków zaradczych może to ostatecznie skutkować ciężkim schorzeniem lub śmiercią. Pracując masz prawa, które na co dzień nie jest łatwo egzekwować w pojedynkę. Zawsze może zdarzyć się wypadek w pracy, co podlega wyjaśnieniu i ostatecznej kwalifikacji. Pracodawcy nie zawsze zainteresowani są obiektywnym, zgodnym z prawdą wyjaśnieniem zdarzenia wypadkowego, bez względu na rodzaj działalności gospodarczej. „Zamiatanie” zdarzeń wypadkowych pod dywan to nadal współczesna metoda ucieczki od odpowiedzialności. Co zrobić, aby umocnić swoją pozycję wobec pracodawcy, dysponującego zdecydowanie większą paletą środków prawno-dyscyplinarnych wobec osoby pracującej? Odpowiedź wydaje się prosta. Trzeba postawić na Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z 38-letnią tradycją i solidną ofertą pomocową włącznie oraz dostępną strukturą organizacyjną. W skali kraju to niemal 8 tysięcy zakładowych, międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” zrzeszających ponad 700 tysięcy osób. To od dynamiki, organizacji i sposobu rozwiązania bieżących problemów zależy skuteczność całego Związku. A organizacja NSZZ „Solidarność’, wzrost liczby osób stawiających na Związek wpływa w istotny sposób na radykalną, codzienną poprawę standardów pracy. Wstąpienie do NSZZ „Solidarność’ jest proste. Wystarczy w zakładzie pracy, gdzie już działa organizacja związkowa wypełnić deklarację przynależności, która jest u liderów związkowych. Ich nazwiska, telefony kontaktowe są powszechnie z reguły znane. Są do dyspozycji każdego zainteresowanego przynależnością do NSZZ „Solidarność”. Potrafią wyjaśnić skomplikowane prawniczo-organizacyjne meandry i pomóc już na starcie w sygnalizowanych sprawach. Deklarację już wypełnioną przez zainteresowanego zatwierdzają organy władcze zakładowych, międzyzakładowych organizacji związkowych. Tam gdzie NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy nie funkcjonuje, dobrze byłoby skontaktować się z Zarządem Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej (tel. 41 34 477 03) lub Delegaturami Zarządu, które funkcjonują w każdym powiecie. Podstawowe dane o Związku znajdziesz na stronie internetowej „Solidarności” Świętokrzyskiej czy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Warto zadbać o informacje będące w posiadaniu znajomych z „branży” czy od pracowników z sąsiedniego zakładu. Może to wystarczyć, aby samemu sobie skutecznie pomóc stawiając na przynależność do NSZZ „Solidarność”.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego