NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 32 (1169) z dn. 7 września 2018r.

Świętokrzyskie Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Mija już rok od czasu wejścia w życie noweli do Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.  Rok, który wiele zmienił w życiu osób które odważyły się stanąć przeciwko totalitarnemu systemowi.

Zmiany w Ustawie są częściową realizacją postulatów, które zgłaszały organizacje zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej. Dzięki nim Ustawa zyskała formę bardziej honorującą działaczy aniżeli jej poprzednie zapisy. Osoby posiadające Status działacza opozycji antykomunistycznej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne, mają ułatwiony dostęp do opieki lekarskiej, mogą starać się o dodatkową pomoc finansową. Niektóre władze samorządowe doceniając nasz wkład w odzyskanie wolności przyznały dodatkowe uprawnienia (np. zakresie komunikacji miejskiej w Starachowicach i Kielcach)

Mocą Ustawy w grudniu ub. roku Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek powołała Świętokrzyską Wojewódzką Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Rada realizuje zadania określone przez Ustawę. Najważniejsze z nich to opiniowanie wniosków zleconych przez Szefa UdSKiOR oraz integracja środowiska.

Osoby, które czynnie sprzeciwiały się komunistycznej władzy w latach 1956-1990, mogą, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymać Status Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej. W województwie świętokrzyskim taki status, jak dotąd, uzyskały 222 osoby (stan na 26 lipca br), a 37 osób otrzymało różnego rodzaju pomoc finansową. Wnioski o uzyskanie statusu wciąż są składane, więc liczby te z pewnością ulegną zwiększeniu.

Świętokrzyska wojewódzka Rada podejmuje działania integrujące. W maju br. na spotkaniu działaczy opozycji antykomunistycznej kilkanaście osób zadeklarowało utworzenie Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.  Na spotkaniu Rada przedstawiła propozycje projektów, które przyczynić się mogą do zobrazowania i scalenia środowiska. Uznaliśmy, że jest potrzeba zachować w pamięci (a czasami już wręcz przypomnieć) osoby, które aktywnie działały w podziemnej opozycji lat 80-tych, zwłaszcza te, których nie ma już wśród nas. Powstał projekt tzw. Listy Pamięci gdzie chcemy zgromadzić zbiór nazwisk osób wraz z co najmniej krótkim biogramem. W dalszej perspektywie powinno to przybrać formę jak najszerzej pokazującą środowisko. Ten zbiór powinien dotyczyć wszystkich osób, działaczy opozycji, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji. Realizacja projektu rozpocznie się od września. Należy mieć świadomość, że Środowisko, to nie tylko osoby, które posiadają status działacza. To także ci, którzy z różnych przyczyn tego statusu nie otrzymają a w latach walki o wolność wspierali działania innych czy aktywnie działali w okresie legalnego istnienia NSZZ „Solidarność”.

Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna

do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego