NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1123) z dn. 15 września 2017r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A (17.09.2017 r.)

Syr 27,30-28,7 Odpuść winę bliźniemu

Rz 14,7-9 I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Mt 18,21-35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku

 

Liturgia Słowa z dzisiejszej niedzieli przypomina nakaz Boży o przebaczeniu. Uzasadnienie znajdujemy w rozmowie Pana Jezusa z Piotrem: Bóg przebacza o wiele więcej.

Nie każdemu i nie zawsze łatwo jest przebaczyć. Na szczęście przebaczenie nie jest równoznaczne z wymazaniem z pamięci. Nie jest też akceptowaniem zła, ani udawaniem, że nic się nie stało. Przebaczenie jest bardzo ważne i potrzebne każdemu. Dlatego słowa codziennej modlitwy „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” oraz sakrament pokuty i pojednania są darem bezcennym.

Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim! Ks. Bogdan


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego