NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1170) z dn. 14 września 2018r.

Dzień Solidarności i Wolności - Kazimierz Pasternak

31 SIERPNIA

 

Centralne obchody 38. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy odbyły się w Gdańsku. Tego dnia w całym kraju oddano hołd bohaterom tamtych dni. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, sympatycy Związku, ludzie aktywnie uczestniczący w codziennym życiu Ojczyzny uczestniczyli w mszach świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ludzi pracy, pokrzywdzonych, zapomnianych i bohaterskich obrońców naszego kraju z okresu II wojny światowej.

W Kielcach uroczystości regionalne rozpoczęły się od upamiętnienia powstania NSZZ „Solidarność” w kilkunastotysięcznym wówczas kieleckim Chemarze, gdzie wspólnie z pracownikami (Iskry i Polmo SHL dość intensywnie tworzyły się 38 lat temu zręby struktur regionalnych). W obecności pocztu sztandarowego „Solidarności” Chemaru, kierownictwo zakładu i „Solidarność” z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Tadeusz Kozior – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Chemarze, w krótkim wystąpieniu poinformował zebranych o niepokojących przypadkach łamania praw pracowniczych w spółce Chemar Armatura S.A. i zwolnieniu pracowników, nie wykluczając podjęcia określonych akcji przeciwdziałających tym zagrożeniom. Waldemar Bartosz w swoim wystąpieniu odniósł się do 38. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i nie wykluczył zaangażowania się Zarządu Regionu w rozwiązanie konfliktowych problemów w Chemar Armatura S.A.

W godzinach popołudniowych na skwerze Stefana Żeromskiego przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność” w kieleckim PKS w obecności pocztów sztandarowych zostały złożone wiązanki kwiatów przez między innymi: Agatę Wojtyszek – Wojewodę Świętokrzyskiego, Krzysztofa Słonia – Senatora RP z PiS, Wojciecha Lubawskiego – prezydenta Kielc, Dorotę Koczwańską-Kalitę - Naczelnik Delegatury Kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej, Adama Derzę – Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, Waldemara Bartosza – Przewodniczącego Zarządu Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej. Wiązanki kwiatów złożyli również przedstawiciele zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” z Delfo SHL, NSK Bearings Polska S.A., Chemar S.A., ŚKSM, Skanska, Premy, ZPW Trzuskawica, Politechniki Świętokrzyskiej, Filharmonii, ZUS Kielce, Elektrowni Połaniec, Siarkopol Grzybów. Wśród składających kwiaty był również Andrzej Imielski – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wraz z przedstawicielami Koła Emerytów z kieleckiego MPK, Grzegorz Kwiatek – Przewodniczący nowo powstałej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz Piotr Ryk – Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu „Solidarności” w Busku – Zdroju.

Uczestnicy przeszli następnie wraz z kilkunastoma pocztami sztandarowymi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do kieleckiej Bazyliki Katedralnej w celu wzięcia udziału w uroczystej, dziękczynnej koncelebrowanej mszy świętej, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej - Andrzej Kaleta. U początku liturgii witając zebranych i poczty sztandarowe słowo wprowadzenia do intencji mszalnej skierował ks. Adam Kędzierski Proboszcz Bazyliki. Następnie Waldemar Bartosz w swym wystąpieniu nawiązał do historii protestów robotniczych, zawartych Porozumień, stanu realizacji postulatów sprzed 38 lat oraz spraw bieżących, którymi zajmuje się Związek. W homilii skierowanej do uczestników liturgii Biskup Andrzej Kaleta przypomniał klimat, społeczne relacje i nastroje towarzyszące protestom robotniczym i powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wskazując na powszechny, międzyludzki szacunek i solidarność, tę przez małe „s” jako wartości wówczas powszechne. Przypomniał o etyce „Solidarności” ks. Józefa Tischnera i kazaniach księdza Jerzego Popiełuszki będących źródłem i siłą moralną zachowań protestujących. Biskup w homilii wskazał najważniejsze wartości, jakimi kierowały się kolejne pokolenia Polaków w batalii o wolność Narodu, którymi są godność człowieka i szacunek, osadzone w dewizie BÓG, HONOR, OJCZYZNA, a kontynuatorem których jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, wierny tym zasadom także dzisiaj. Dzisiejsza Polska, Europa, świat wiele zawdzięcza „Solidarności” - mówił Biskup. To dzięki „Solidarności” rozmontowany został komunizm, Polska jest krajem niepodległym.

Oprawę muzyczno – wokalną zapewnili kieleccy filharmoniści. Po odśpiewaniu „Boże, coś Polskę” uczestnicy uroczystości przeszli pod figurę Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – Kapelana Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, gdzie już wymienieni przedstawiciele Parlamentu, władz wojewódzkich, samorządu oraz instytucji i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Odśpiewanie Hymnu „SOLIDARNI” zakończyło uroczystości, które wpisują się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wpisanej w system wartości realizowanych od początku przez NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości upamiętniające 38. rocznicę powstania „Solidarności” miały miejsce również w Delegaturach Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego