NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 35 (1125) z dn. 29 września 2017r.

Niższy wiek emerytalny - Marta Śnioch

Od 1 października 2017 r. zostaje obniżony powszechny wiek emerytalny i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.  Każdy, kto taki wiek osiągnie, może przejść na emeryturę. Nie jest wymagany w tym przypadku określony staż pracy. Ważny jest za to kapitał początkowy oraz składki zgromadzone na koncie i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz ewentualnie w otwartych funduszach emerytalnych. Staż pracy wpływa na wysokość emerytury pośrednio: im wcześniej ktoś zaczął pracować, tym większy uskładał kapitał początkowy. Im dłużej ktoś będzie pracował, tym więcej składek odprowadzi na własną emeryturę i w efekcie jego świadczenie będzie wyższe.

Na emeryturę można przejść na własny wniosek (art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) albo z urzędu (art. 24 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Na emeryturę w wieku powszechnym mogą przejść osoby, które:

·                    skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.;

·                    przed 30 września 2017 r. ukończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS);

·                    do 30 września 2017 r. osiągną podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej emerytury.

Kobiety, które ukończą 60 lat i mężczyźni, którzy ukończą 65 lat przed 1 października 2017r., ale nie osiągną jeszcze właściwego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, mogą uzyskać emeryturę od miesiąca zgłoszenia wniosku, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017r.

Obniżenie wieku emerytalnego wpłynie również na sytuację osób, które już teraz pobierają renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia (zasiłki) przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przyznane od dnia, w którym osiągną podwyższony wiek emerytalny. Zachowują one prawo do swoich świadczeń do dnia, w którym osiągną podwyższony wiek (chyba, że to prawo wcześniej wygaśnie), ale skoro się zmieniły warunki nabywania praw emerytalnych, mogą złożyć wniosek o emeryturę wcześniej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz wysyła do zainteresowanych informację w tej sprawie.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego