NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1127) z dn. 13 października 2017r.

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność z dnia 3 października 2017r.

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 18/2017 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:

 

1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.

 

2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.

 

3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.

 

5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa14 kwietnia 2018r.

 

6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2018-2022 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2018r.

 

7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2017

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 3 października 2017r.

 

 

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

 

Lp.

Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowej

Liczba wybieranych

w trybie bezpośrednim

Delegatów na WZD Regionu

1.

75-150

1

2.

151-300

2

3.

301-450

3

4.

451-600

4

5.

601-750

5

6.

751-900

6

7.

901-1050

7

8.

1051-1200

8

9.

1201-1350

9

 

 

Za Zarząd

 

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ "Solidarność"


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego