NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1127) z dn. 13 października 2017r.

Konstytucyjne prawo zrzeszania - Kazimierz Pasternak

Obowiązująca Konstytucja zapewnia prawo zrzeszania się w związkach zawodowych oraz ich tworzenia i działania. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku określa szczegółowe kryteria związane z funkcjonowaniem związków zawodowych, prezentując między innymi zadania jakie są przez te organizacje realizowane. Każdy związek zawodowy jest zarejestrowany na podstawie statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z solidnym zapleczem ekspercko doradczym i strukturą organizacyjną terytorialno-branżową, organem rejestrowym obecnych i nowopowstających organizacji związkowych jest każdorazowo skonkretyzowany Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Rejestracja następuje na podstawie obowiązującego Statutu jednolitego dla NSZZ „Solidarność” w skali kraju. Nowopowstające organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” mają w związku z tym ułatwione zadanie z pominięciem procedury sądowo-rejestracyjnej. Wystarczy deklaracja grupy pracowników o utworzeniu zakładowej organizacji związkowej, wypełnienie deklaracji przynależności do NSZZ „Solidarność” i podjęcie uchwały o powołaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w składzie minimum trzyosobowym, aby korzystać z uprawnień jakie mają już działające, zakładowe, międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Osoby wchodzące w skład TKZ NSZZ „Solidarność” korzystają z pełnych prerogatyw ustawowo-statutowych, ze szczególną ochroną stosunku pracy włącznie. Po upływie maksymalnie sześciu miesięcy od chwili aktu rejestracji TKZ NSZZ „Solidarność” ma statutowy obowiązek zorganizowania zgodnie z wymogami zakładowego/międzyzakładowego zebrania wyborczego w celu wyboru przewodniczącego (lidera) zakładowej, międzyzakładowej organizacji związkowej, komisji odpowiednio zakładowej lub międzyzakładowej oraz co najmniej trzyosobowego składu komisji rewizyjnej. Wybory z reguły odbywają się pod nadzorem przedstawiciela Regionalnej Komisji Wyborczej, którego zadaniem jest doradztwo i pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu wyborów. Pracownicy z zakładów pracy, gdzie nie działają zakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” mogą zgłosić deklarację przynależności związkowej w innej, może sąsiedzkiej zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” albo zgłosić ten fakt w siedzibie regionalnej „Solidarności”. Warto o tym pomyśleć. Nie jesteśmy przecież w stanie przewidzieć, czy w zakładzie nie wystąpią sytuacje konfliktowe, sporne sprawy, w których organizacja związkowa jest w stanie realnie pracownikom zrzeszonym w NSZZ „Solidarność” pomóc. Ta pomoc jest wielopłaszczyznowa. Szczegółowe informacje związane z tworzeniem nowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” można uzyskać w siedzibie „Solidarności” regionalnej, Kielce, ul. Planty 16A oraz w każdej zakładowej, międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego