NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1128) z dn. 20 października 2017r.

Festiwal - Waldemar Bartosz

Warto przypomnieć, że NSZZ „Solidarność” opiera „swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej” (preambuła Statutu NSZZ „Solidarność”). Pięknie to brzmi, choć wydaje się, że dla większości czytelników Statutu jest to tylko ładnie brzmiący frazes. Taka, dość radykalna opinia jest uprawniona biorąc pod uwagę niewielką znajomość owej nauki wśród społeczeństwa, ba – nawet wśród środowisk opiniotwórczych, również katolickich. Dla przykładu owego niedorozwoju tej dyscypliny należy przypomnieć, że w kraju, który uważa się za katolicki nieliczne katedry katolickiej nauki społecznej rozproszone są w różnych wydziałach: nauk społecznych, teologicznych, filozoficznych. Jedyne poważne pismo poświęcone tej problematyce, to kwartalnik „Społeczeństwo” wydawany przez Stowarzyszenie Civitas Christiana w nakładzie 500 egzemplarzy (!).

Każda więc inicjatywa dotycząca owej gałęzi nauki i nauczania powinna być przyjęta ze zrozumieniem i akceptacją.

Inicjatywę taką podjęło wspomniane tutaj Stowarzyszenie Civitas Christiana organizując w dniach 5-6 października bieżącego roku I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Wydarzenie to odbyło się w Pałacu Prymasowskim (obecnie Hotel Bellotto) w Warszawie, gromadząc setkę uczestników. Organizator pomysł skopiował z włoskiej fundacji Giuseppe Toniolo z Werony, która od wielu lat organizuje u siebie taki właśnie festiwal.

W warszawskim wydarzeniu wzięli udział zarówno dostojnicy kościelni, m.in. nuncjusz apostolski – abp Salvatore Pennacchio, kielecki biskup pomocniczy – Marian Florczyk, abp wrocławski Józef Kupny, który jest Przewodniczącym Rady d/s Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz liczni naukowcy z kraju, przeważnie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i spoza Polski – z Włoch i ze Słowacji.

Wystąpienia prelegentów i debaty eksperckie ogniskowały się wokół zagadnień istoty demokracji społecznej, społecznego powołania biznesu oraz kondycji i przyszłości katolickiej nauki społecznej. Generalizując, stwierdzić można, że przesłaniem tego pierwszego spotkania był namysł nad rolą przedsiębiorcy i biznesu w społeczeństwie. Nazwiska niektórych prelegentów i dyskutantów mówią już wiele o tym, żeby wymienić: dr. Henryka Siodmoka – Prezesa Zarządu Grupy Atlas, dr. hab. Roberta Gwiazdowskiego – ekonomisty i publicysty, Macieja Gnyszka – członka Towarzystw Biznesowych. Szkoda, że nie uwzględniono przy tym akcentu pracowniczego, tak przecież obecnego w nauczaniu społecznym dotyczącym relacji kapitału do pracy i prymatu pracy nad kapitałem. Sygnalizowane wydarzenie odbiło się dość znacznie w mediach, pisała o tym Katolicka Agencja Informacyjna, mówiło o tym Radio Warszawa, Radio Maryja, Radio Watykan, widoczny też był festiwal na stronach internetowych tygodników: Gość Niedzielny i Idziemy.

Przy zastrzeżeniach wyrażonych powyżej, należy się uznanie dla organizatorów warszawskiego festiwalu katolickiej nauki społecznej, licząc na kontynuację w latach następnych i różnorodność tematyki odpowiadającej klasycznemu wykładowi kns-u. Życzenie to ma swoje uzasadnienie. W poprzednich latach różne środowiska inicjowały podobne wydarzenia: Tygodnie Społeczne organizowane przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych i Chrześcijańskie Tygodnie Społeczne przygotowywane przez lubelską Fundację Nowy Staw.

Niestety inicjatywy te, należą już do historii, stąd nadzieje na trwałość warszawskiego festiwalu.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego