NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1128) z dn. 20 października 2017r.

Hutnicza “Solidarność” u Matki Bożej Świętokrzyskiej - Mieczysław Gójski

W sobotę (7 X br.) związkowcy zrzeszeni w „Solidarności”, pracujący w przemyśle hutniczym przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie k/Starachowic. To już po raz 21 hutnicy z Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ “Solidarność”, wraz ze swymi rodzinami pielgrzymują (w ramach swej corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki) do cudownego obrazu Matki Bożej Świętokrzyskiej z białym orłem w koronie na piersi, aby prosić Ją o opiekę i potrzebne łaski.

W tegorocznej pielgrzymce, wraz z towarzącymi im pocztami sztandarowymi, uczestniczyli m.in. związkowcy z: Arcelor Mital w Dąbrowie Górniczej, z CMC Poland Zawiercie oraz z Walcowni Metali Dziedzice i Alchemii SA - Zakład Huta Batory w Chorzowie. Przybyli także hutnicy z Arcelor Mital Poland w Katowicach, z Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Kraków oraz z Arcelor Mital Warszawa, no i oczywiście “Solidarność” z Celsy „Huta Ostrowiec”. Wśród uczestników modlitewnego zgromadzenia była także delegacja Zarzadu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem, oraz senator Jarosław Rusiecki a swą grą uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z CMC Zawiercie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Kałków, to stosunkowo „młode” sanktuarium. To dzieło zostało rozpoczęte w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przez (wyróżnionego w 1996r. tytułem: Honorowy Członek NSZZ “Solidarność”) ówczesnego proboszcza ks. inf. Czesława Walę. Po tych kilkudziesięciu latach, Kałków, to dzisiaj cały kompleks z bogatym zapleczem pielgrzymkowym, to też trzecie sanktuarium maryjne (po Częstochowie i Licheniu), pod względem ilości pielgrzymujących ludzi. Szczególną uwagę pielgrzymów musi zwracać stojąca w tamtejszym parku, naprzeciw świątyni ponad 30-metrowa kamienna budowla zwana „Golgotą Martyrologii Narodu Polskiego” W niej mieszczą się kaplice (oratoria) poświęcone wydarzeniom i osobom, i organizacjom ważnym w dziejach Polski i Kościoła. Jest więc tam m.in. kaplica poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, kaplica Ojca Świętego, ks. Jerzego Popiełuszki, AK czy NSZ. Mieści się tam też (ostatnio pięknie odrestaurowana) kaplica poświęcona właśnie Hutniczej „Solidarności”.

Głównym punktem uroczystości pielgrzymkowych była msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem proboszcza tamtejszej parafii, kustosza sanktuarium - księdza Zbigniewa Staniosa, który wygłosił także homilię. Ksiądz kustosz już na początku nawiązał w niej do Święta Matki Bożej Różańcowej, które w Kościele Katolickim obchodzone jest właśnie tego dnia. Poruszył też temat ogólnopolskiej inicjatywy modlitewnej „Różaniec Do Granic”, w ramach której wzdłuż polskich granic (i w całym kraju) stanęło tego dnia milion osób, by dając dowód swej wiary wspólnie modlić się na Różańcu Świętym. Nawiązując do tego wydarzenia, zaznaczył, że kałkowska pielgrzymka pięknie wpisuje się w tę narodową modlitwę. W homilii ks. proboszcz przywołał także postać kapelana „Solidarności” - błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę i jego nauczanie, z którego przebijała troska o człowieka i respektowanie jego praw pracowniczych. Na zakonczenie mszy ks. kustosz podziękował przybyłym za trud pielgrzymowania, za modlitwę i zaprosił do przybycia do Kałkowa za rok. Podziękowania księżom za gościnność i sprawowaną Eucharystię, oraz wszystkim pielgrzymom za przybycie, w imieniu organizatorów, przekazał przewodniczący Sekcji Krajowej Hutników - Andrzej Karol. On też przekazał na ręce księdza kustosza dekret Stolicy Apostolskiej uznający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem członków NSZZ „Solidarność” z jednoczesną prośbą, aby znalazł on eksponowane miejsce w murach kałkowskiej świątyni.

Po nabożeństwie - co należy już do tradycji hutniczej pielgrzymki, wszyscy, wraz z kapłanami i pocztami sztandarowymi, przy muzyce orkiestry dętej procesyjnie udali się do Golgoty i tamtejszej kaplicy poświęconej hutniczej „Solidarności” na modlitwę kończacą 21. Ogólnopolską Pielgrzymkę Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ “Solidarność”.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego