NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1128) z dn. 20 października 2017r.

Porady prawne

Zatarcie kary porządkowej
 
Zgodnie z art. 113 kodeksu pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
Jednak co zrobić w przypadku, gdy pracownik w ciągu tego jednego roku otrzymał drugą karę porządkową? W tym przypadku rok nienagannej pracy, po którym pracodawca będzie musiał usunąć informacje o ukaraniu (obu kar) upłynie po roku liczonym od daty nałożenia drugiej kary. Oczywiście będzie tak pod warunkiem, że w tym czasie pracownik nie zostanie ponownie ukarany karą porządkową. Pracodawca może usunąć informacje o ukaraniu z akt osobowych pracownika wcześniej.
Kara porządkowa jest uznawana za niebyłą w trzech przypadkach:
1) po upływie roku nienagannej pracy;
2) jeżeli w ciągu roku po nałożeniu kary pracodawca podejmie taką decyzję, np. oceniając pozytywnie zmianę podejścia pracownika do pracy;
3) w razie uwzględnienia przez pracodawcę sprzeciwu od nałożonej kary lub wydania przez sąd orzeczenia o uchyleniu kary.
Nienaganność pracy powinna być rozumiana jako sytuacja, w której w ciągu roku po ukaraniu nie została pracownikowi wymierzona kolejna kara porządkowa.
Resort pracy (wyjaśnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 1988 r. PP-053-069/88) oraz Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy (pismo GIP, GPP-517-4560-68-1) podkreślają, że w przypadku, gdy w trakcie roku od nałożenia kary porządkowej pracownik zostanie ponownie ukarany karą porządkową, zatarcie ukarania odsuwa się w czasie. Rok nienagannej pracy liczony jest wówczas od ostatniego ukarania.
 
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego