NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 39 (1129) z dn. 27 października 2017r.

Patroni zobowiązują - Kazimierz Pasternak

Poszukując wzorców postępowania, odpowiedzi na wiele pytań - nie możemy pomijać naszych patronów, zarówno tych osobistych świętych lub błogosławionych jak i tych patronujących Europie, naszej Ojczyźnie, miastu, ulicy czy zakładowi pracy albo organizacji związkowej. Tempo życia, bieżące problemy nie pozwalają z reguły na pogłębioną refleksję i podjęcie próby odpowiedzi na pytania dotyczące postawy bliskiego mi patrona w skonkretyzowanej sytuacji, który dla przykładu jest w logo mojej szkoły, instytucji, zakładu pracy czy grupy zawodowej, co ma miejsce dla przykładu u górników czy hutników. Patrona warto zarówno poznawać jak i naśladować. Trudno pojąć, dlaczego patroni bardzo często są marginalizowani w bieżącej codzienności. Można tego doświadczyć dla przykładu w zdefiniowanym zakładzie pracy, gdzie postawa patrona, jego nauczanie, ideały, którymi się kierował ma się nijak wobec zakładowych relacji międzyludzkich. A bywają przypadki ewidentnego znęcania się, wyzysku czy przedmiotowego traktowania pracownika w tego rodzaju zakładach z patronem w logo.

Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” patronuje skromny, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zapewne w najbliższym czasie wyniesiony do grona świętych. Miałby obecnie 70 lat, gdyby żył. W październiku mija kolejna, bolesna rocznica bestialsko zadanej mu śmierci, w szczegółach niewyjaśnionej do dzisiaj. Dewizą jego ewangelicznego nauczania i służby drugiemu człowiekowi było „Zło dobrem zwyciężaj”. Z ludźmi z NSZZ „Solidarność” związany był od sierpnia 1980 roku do ostatnich dni posługi kapłańskiej. Zainicjował coroczną pielgrzymkę ludzi pracy do Jasnogórskiego Sanktuarium. Był, mimo zagrożenia, z potrzebującymi pomocy w stanie wojennym. Drzwi jego mieszkania na żoliborskiej plebanii były niemal zawsze otwarte. Ludzie z NSZZ „Solidarność”, na co dzień, starają się czerpać z nauczania, postawy i wiary swego skromnego patrona w pokonywaniu bieżących, często niełatwych, problemów pracowniczych i ludzkich. W Kielcach, co najmniej kilka razy w roku, „Solidarność” Regionalna gromadzi się u stóp figury błogosławionego księdza Jerzego, swojego patrona na modlitwie. Uczestniczy w corocznych, wrześniowych pielgrzymkach. Na co dzień broni ludzi, przypominając prześladowcom o godności człowieka i prawie moralnym, bez którego prawo stanowione nie gwarantuje sprawiedliwości.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego