NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 39 (1129) z dn. 27 października 2017r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A (29.10.2017 r.)
Wj 22,20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
1 Tes 1,5c-10 Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Mt 22,34-40 Największe przykazanie
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
1 Krl 8,22-23.27-30 Modlitwa Salomona
1 Kor 3,9b-11.16-17 Jesteście świątynią Boga
Mt 16,13-19 Kościół zbudowany na Piotrze
 
 
W kościołach poświęconych, których data poświęcenia nie jest znana, obchodzi się w ostatnią niedzielę października rocznicę poświęcenia świątyni. Jest to ważny dzień w roku, wzbudzający wdzięczność wobec Boga i ludzi za dar świątyni, w której mieszka Bóg. Świątynia jest ważnym miejscem gdzie wierzący spotykają się ze sobą i z Bogiem, i gdzie uczą się miłości Boga i bliźniego, którą Chrystus zaliczył do największego przykazania...
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże! Ks. Bogdan

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego