NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1130) z dn. 3 listopada 2017r.

Porady prawne

Czy dopuszczalne jest wytypowanie do zwolnienia pracownika z uwagi na posiadanie przez niego uprawnień do emerytury bądź renty? Czy nie jest to przejaw dyskryminacji?

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 stycznia 2016r., sygn. akt I PK 72/15 wyjaśnił, iż wytypowanie do zwolnienia pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzymania w postaci świadczeń emerytalnych, stanowi akceptowalne społecznie kryterium takiego wyboru, nie pozbawia go bowiem środków utrzymania. Nie jest to rozwiązanie stosunku pracy z uwagi na wiek, a zatem nie stanowi przejawu dyskryminacji.

Natomiast wypowiedzenie umowy o pracę wyłącznie z powodu nabycia przez kobietę prawa do emerytury w wieku 55 lat (emerytura kolejowa) narusza zakaz dyskryminacji z uwagi na wiek i płeć. Jednak nie narusza go, gdy przyczyną rozwiązani umowy o pracę za wypowiedzeniem nie jest osiągnięcie wieku emerytalnego, lecz zmniejszenie zatrudnienia, a nabycie uprawnień emerytalnych i pośrednio osiągnięcie wieku emerytalnego jest jedynie przyjętym kryterium doboru do zwolnienia.

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego