NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1178) z dn. 9 listopada 2018r.

Strategia funkcjonowania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022

DZIAŁ POMOCY LOKALNEJ

 

Lp.

ZADANIA

CEL

PLAN  DZIAŁANIA

HARMONOGRAM

1

Pomoc charytatywna

Pomoc osobom szczególnie byłym i obecnym członkom NSZZ „Solidarność”, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

1. Wspieranie działań „Fundacji Dla Dobra Wspólnego” w pozyskiwaniu środków finansowych.

2. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w celu dotarcia do osób najbardziej potrzebujących.

na bieżąco

2

Pomoc prawno - społeczna

Pomoc członkom Związku w problemach społecznych (mieszkaniowych, bytowych, socjalnych)

1. Współpraca z Działem Pomocy Związkowej – z biurem prawnym celem ewentualnych porad prawnych.

2. Współpraca z instytucjami samorządowymi (MOPS, GOPS, OPR) i rządowymi w sprawach interwencyjnych dotyczących spraw obywatelskich i społecznych.

na bieżąco

3

Pomoc w uzyskaniu dostępu do ulg i bonifikat

Pomoc członkom Związku w uzyskaniu ulg i bonifikat

1. Koordynacja procedury drukowania elektronicznych legitymacji związkowych.

2. Współpraca z firmami celem zawierania umów na w/w bonifikaty i ulgi.

na bieżąco


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego