NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 44 (1134) z dn. 1 grudnia 2017r.

WRDS z inwestycyjnym ping-pongiem - Mieczysław Gójski

16 listopada br. w świętokrzyskim urzędzie wojewódzkim, na swym kolejnym plenarnym posiedzeniu, obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach. Głównym tematem obrad, tej regionalnej instytucjami dialogu społecznego, w której uczestniczą: marszałek województwa, jako przedstawiciel strony samorządowej, wojewoda reprezentujący rząd, oraz przedstawiciele (reprezentatywnych organizacji) związkowych i pracodawców, była modernizacja (a właściwie jej brak) linii kolejowej nr 25.

Wspomniany, ponad 300 kilometrowy szlak kolejowy biegnie z Łodzi, przez Opoczno, Końskie, Skarżysko, Starachowice i dalej przez Ostrowiec, Sandomierz do Dębicy. W 2009 roku był już pomysł fizycznej likwidacji tej linii, ale pod presją społeczną, przy protestach różnych środowisk (w tym “Solidarności”) ówczesne władze z pomysłu się wycofały. Jednak ruch pasażerski (dalekobieżny a nawet regionalny) został wówczas zlikwidowany i do dziś odbywają się tam jedynie przewozy towarowe. Jest to trasa z mocno zaniedbaną infrastrukturą, z jazdą głównie po jednym torze, tylko częściowo zelektryfikowana, przez co wymagająca szybkiej i gruntownej przebudowy. I niestety tu widoczny jest problem, ponieważ prace modernizacjne, z rozmysłem pomijają odcinek świętokrzyski, za to są realizowane w sąsiednich województwach, czyli w łódzkim i podkarpackim. Ponadto, co jest nie mniej niepokojące, zadania tego nie ma w planach inwestycyjnych PKP PLK zawartych w “Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku”. Ministerstwo infrastruktury tłumaczy to brakiem zainteresowania ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego, choćby w częściowym dofinansowaniu (tylko na etapie przygotowawczym) wspomnianej inwestycji z RPO. Koszty takie poniosły wcześniej samorządy województw łódzkiego i podkarpackiego (i są tego efekty), natomiast zarząd województwa świętokrzyskiego na podobne rozwiązanie i ponoszenie jakichkolwiek kosztów się nie zgadza. Ministerstwo infrastruktury warunkuje ponadto przeznaczenie środków na “świętokrzyską” inwestycyję od uruchomienia przez marszałka województwa przewozów regionalnych na wspomnianej trasie i przynajmniej w tym zakresie przywrócenie ruchu pasażerskiego. Uczestniczący w obradach wicemarszałek Jan Maćkowiak jeszcze raz potwierdził, że skoro zarządcą infrastruktury kolejowej jest PKP PLK, a decyzje o zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową należą do ministra infrastruktury i budownictwa to nie RPO tylko PKP powinno ponosić koszty inwestycji. Natomiast ruch pasażerski – jego zdaniem, może zostać wznowiony, jeśli będą odpowiednie warunki infrastrukturalne. Takie stanowisko spotkało się ze zdecydowaną ripostą rzedstawicieli PKP, zdaniem których, dla pasażerskich przewozów regionalnych infrastruktura z prędkością przejazdową (średnio) 80 km/godz. jest wystarczajaca. Widać wyraźnie, że mamy tu do czynienia z klasycznym odbijaniem piłeczki i przerzurzacaniem się winą. Przy (trwajacym nie od dziś) takim ping-pongu, a w konsekwencji inwestycyjnej stagnacji, nie powinno dziwić, że ten ważny dla naszego regionu problem, został zauważony i zgłoszony przez świętokrzyską “Solidarność” pod obrady WRDS. W posiedzeniu oprócz stron dialogu, uczestniczyły także osoby odpowiedzialne za inwestycje w PKP PLK S.A, oraz w Zakładzie Linii Kolejowych w Skarżysku i Regionie Południowym w Krakowie. Ostatecznie, debata nie posunęła niestety sprawy zbytnio do przodu - pozwoliła pewnie lepiej zrozumieć partnerom społecznym sam problem, ale strony dalej uparcie pozostały przy swoich racjach.

I tylko za nieco pocieszajace można uznać deklaracje wicemarszałka, że niebawem w tej sprawie odbędą się robocze spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z sąsiednimi samorządami. Wicemarszałek Jan Maćkowiak i Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, zgodzili się jednak, że istnieje potrzeba dalszych rozmów nad tą inwestycją, tj. władz wojewódzkich i ministerstwa przy udziale władz kolejowych. Wszystkie strony dialogu zgodziły się, że temat linii kolejowej nr 25 po serii w/w spotkań wróci z powrotem pod obrady WRDS.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego