NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1135) z dn. 8 grudnia 2017r.

Porady prawne

W jaki sposób powinny być rozliczone podwyżki z datą wsteczną? Pracodawca w kwietniu 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu podwyżek wszystkim zatrudnionym i zwolnionym w 2017 r. pracownikom od 1 stycznia 2017 r. Pracownicy otrzymywali wyłącznie płacę zasadniczą. Żaden pracownik nie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

 

Pracodawca powinien w tym przypadku wyrównać podwładnym wynagrodzenie za miesiące od stycznia do marca 2017 r. Nie musi przy tym korygować raportów rozliczeniowych ZUS. Wypłacone wyrównania wykazuje się bowiem w raportach za miesiąc, w którym zostały wypłacone, razem z wynagrodzeniem za ten miesiąc. Dodatkowe raporty rozliczeniowe za kwiecień musi jednak złożyć za byłych już pracowników, którym wypłacił wyrównanie pensji, wskazując na wypłatę po ustaniu zatrudnienia.

Pracodawca prawidłowo ustalił podwyżki wstecz także dla byłych pracowników, w przeciwnym razie mógłby zostać oskarżony o naruszenie zasady równego traktowania.

 

 

Czy ustalony i podany do wiadomości załogi plan urlopów można zmienić?

 

Zasada udzielania urlopów zgodnie z planem nie oznacza, że po jego opracowaniu nie może on ulec zmianie. Mogą bowiem zaistnieć sytuacje wymuszające korektę wcześniej przyjętej i upublicznionej rozpiski terminów wypoczynku.

Powodem zmiany terminu urlopu mogą być ważne przyczyny, które wystąpią po stronie pracownik lub pracodawcy. W przypadku zatrudniającego konieczność korekty planu urlopów może wynikać z szeroko rozumianej sfery organizacyjnej. Szczególne potrzeby pracodawcy są jak najbardziej okolicznością uzasadniającą korektę wcześniejszych założeń urlopowych. Natomiast pracownik może wnioskować o modyfikację terminu wykorzystania urlopu z powodu ważnych przyczyn. Podanie powinien uzasadnić. Sama informacja o istnieniu bliżej nieokreślonych podstaw do przesunięcia terminu urlopu nie jest wystarczającą przesłanką do modyfikacji

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego