NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1135) z dn. 8 grudnia 2017r.

Podium najaktywniejszych - Kazimierz Pasternak

Sfinalizowana została kolejna edycja konkursu „Na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”, organizowana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Uroczyste podsumowanie działań prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w tym także konkursu odbyło się 23 listopada 2017 roku w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z udziałem przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, Urzędu Dozoru Technicznego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, władz samorządowych, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szeregu instytucji i zakładów pracy. Obecni byli również reprezentanci central związkowych i społeczni inspektorzy pracy oraz media lokalne.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, podkreślając w krótkim wystąpieniu znaczenie prewencji, dobrych praktyk i szkoleń w procesie eliminowania bieżących zagrożeń w środowiskach pracowniczych, kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy, dziękując za aktywną współpracę w realizacji działań prewencyjnych. W gronie laureatów znaleźli się społeczni inspektorzy pracy z zakładów województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce w konkursie „Na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy” zajął Zbigniew Palacz – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MAN Bus Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach, laureat kilku kolejnych edycji konkursu. Dla przypomnienia w roku 2014 zajął miejsce trzecie, a w roku 2015 miejsce drugie. Nagrodę, laur zwycięstwa odebrał w obecności Jana Seweryna – Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN Bus Sp. z o.o w Starachowicach.

Laureat jest długoletnim pracownikiem zakładu zrzeszonym w NSZZ „Solidarność”. Efektem jego zaangażowania i inspektorskiego profesjonalizmu jest systematyczna, skuteczna poprawa warunków pracy i minimalizacja zagrożeń w MAN Bus Sp. z o.o w Starachowicach. Na kolejnym stopniu podium zajmując drugie miejsce uplasował się Edward Kowalik, na co dzień Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKP PLK – Zakład Linii Kolejowych w Kielcach należący do NSZZ „Solidarność”, laureat konkursu w 2015 roku. Jego zaangażowanie, znajomość zagadnień i autorytet pozwala na skuteczne usuwanie bieżących zagrożeń w środowisku pracy i poprawę warunków pracy. Dla przykładu z inicjatywy laureata dokonano kapitalnego remontu nastawni dysponującej stacji Staszów, co pozwoliło na wyeliminowanie istniejących zagrożeń i wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników z pionu automatyki i drogownictwa. Zostały uruchomione również trzy suszarnie z przeznaczeniem na ubrania robocze.

Trzecie miejsce w Konkursie zajął Jacek Jakubczyk – SIP w Zakładzie Huta Szkła „Sława” w Kielcach. Wyróżnieniami zostali uhonorowani: Piotr Budzik – SIP w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” i Sławomir Kalita – SIP w zakładzie Nida Media Sp. z o.o Leszcze. Gratulujemy laureatom. Warto podkreślić, że w kolejnych latach czołówka najaktywniejszych SIP wywodzi się z NSZZ „Solidarność”.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego