NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1136) z dn. 15 grudnia 2017r.

CKP - oczekiwana placówka - Mieczysław Gójski

To już pewne, na początku przyszłego roku ruszy w Kielcach budowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Pod koniec listopada br. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisał z Marszałkiem Województwa Adamem Jarubasem umowę na dofinasowanie budowy CKP ze środków europejskich, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Koszt inwestycji szacowany jest na 40 - 45 mln zł, z czego ok. 2/3 pochodzić ma właśnie z funduszy unijnych.

W obiekcie o powierzchni blisko 8 tys. metrów kwadratowych powstanie kilkanaście sal wykładowych i 27 pracowni z nowoczesnym zapleczem do praktycznej nauki zawodu, a także biblioteka, sala konferencyjna oraz infrastruktura administracyjna i socjalna. Inwestycja ma zostać ukończona w przyszłym roku, a pierwsi uczniowie mają się tam pojawić z nowym rokiem szkolnym 2019/20. Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne będą mogli zdobywać tam zarówno uczniowie szkół zawodowych, jak też będzie mogło się tam dokształcać (także bezpłatnie) kilkaset dorosłych osób, pracujących już zawodowo. Tego typu inwestycja, to bardzo oczekiwana placówka, głównie przez społeczność oświatową, ale także postulowana przez działające w imieniu pracowników związki zawodowe, oraz przez przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje pracodawców. W obecnym systemie kształcenia, widoczny jest zbyt duży rozdźwięk między poziomem kształcenia uczniów w szkołach zawodowych (w średnich technicznych) a przydatnością tych umiejętności w późniejszej pracy zawodowej. I właśnie zniwelowanie tej różnicy na korzyść umiejętności praktycznych (nie zapominajac o zapewnieniu uczniom koniecznej wiedzy teoretycznej) będzie podstawowym celem działalności kieleckiego Centrum. To powinno zadowalać lokalnych pracodawców, którzy nigdy nie ukrywali, że dla nich oprócz jak najniższych kosztów zdobycia i utrzymania pracowników, bardzo ważne są także ich zawodowe kwalifikacje. Dlatego za istotny dla sprawy należy uznać fakt, że Centrum zamierza prowadzić swą działalność w stałej współpracy, właśnie z przedsiębiorcami. To wszystko powinno sprawić, że uczniowie po skończeniu szkoły (pracownicy po zawodowym przekwalifikowaniu, czy po zakończeniu zajęć dokształcających) będą mieli optymalne kompetencje do podjącia pracy zawodowej. Dziś nasz rynek pracy notuje duże braki specjalistów i to w większości branż. Widać to dobitnie np. w przemyśle metalowym, gdzie coraz boleśniej świętokrzyskim firmom doskwiera brak fachowców. A trzeba sobie zdawać sprawę, że poważni inwestorzy nie przyjdą na nasz rynek, jeśli nie będzie tu wykwalifikowanej kadry. Dlatego nie powinno dziwić, że w kieleckim CKP prowadzone ma być właśnie kształcenie na potrzeby branży metalowej (metalowo - odlewniczej), ale także (na początek) w trzech innych specjalizacjach tj. informatyczno – telekomunikacyjnej, mechaniczno – mechatronicznej i elektryczno - elektronicznej. Znawcy tematu twierdzą, że tylko taka forma zdobywania zawodu może w przyszłości dawać wymierne wyniki, mające wpływ również na lokalną gospodarkę i tym samym przekładać się na rozwój województwa. To także niezwykle ważne, gdyż świętokrzyskie, to ciągle relatywnie słaby region, w porównaniu z innymi. Dlatego też kieleckie władze samorządowe z prezydentem Lubawskim przy współpracy z samorządem województwa, wykorzystując możliwość wsparcia środkami europejskimi, podjął się realizacji tej kosztownej, ważnej inwestycji.

Pierwsi z absolwentów kieleckiego Centrum wejdą na rynek pracy pewnie za jakieś 4 - 5 lat, ale już dziś można chyba się spodziewać, że biznes w swych strategiach inwestycyjnych weźmie pod uwagę także te okoliczności. Tylko wtedy firmy przemysłowe mogą być odważniej lokowane właśnie w Kielcach i w najbliższej okolicy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego