NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1136) z dn. 15 grudnia 2017r.

Barbórka w „Siarkopolu”

Jedyna na świecie kopalnia siarki jest w naszym regionie. Górnicy „Siarkopolu” obchodzili swoje święto 1 grudnia. Rozpoczęli mszą św. w kościele pw. św. Barbary w Staszowie a po nabożeństwie dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Hotelu „Lord”.

Wśród uczestników Barbórki w „Siarkopolu” byli m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Trajan Szuladziński a także posłowie Anna Krupka, Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj oraz przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz. Wśród delegacji składających życzenia byli przedstawiciele urzędów, samorządów, związków zawodowych i firm współpracujących z ,,Siarkopolem”.

Jak co roku, dzień św. Barbary - patronki górników jest okazją do uhonorowania osób różnymi, związanymi z górnictwem odznaczeniami. Wśród wyróżnionych byli też związkowcy. Przewodniczący KK NSZZ ,,Solidarność” Piotr Duda otrzymał honorową szpadę a czakiem górniczym wyróżniono m.in. przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność” Waldemara Bartosza.

Uroczystość zakończyła się górniczą biesiadą.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego