NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1144) z dn. 16 lutego 2018r.

Kunktatorstwo - Waldemar Bartosz

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając na uwadze zasadniczy cel działalności związkowej, czyli obronę praw pracowniczych, ma również świadomość, iż cel ten jest możliwy do realizacji, jeśli spełniony będzie jeden z najważniejszych warunków, jakim jest rozwój gospodarczy regionu skutkujący powstawaniem nowych miejsc pracy. Dlatego też od wielu lat sygnalizujemy zarówno zagrożenia jak i określamy niezbędne decyzje umożliwiające taki rozwój. Jednym z istotnych warunków rozwoju jest struktura transportu. Jest on bowiem niejako nerwem gospodarczym. Z tych względów od początku 2016 roku konsekwentnie występujemy o przywrócenie do funkcjonowania linii kolejowej nr 25, czyli połączenia: Opoczno – Końskie – Skarżysko Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Stalowa Wola. Jak widać linia ta łącząca pólnocny – zachód Polski z południowym – wschodem powinna być najważniejszą magistralą kolejową o znaczeniu przede wszystkim gospodarczym. Ta funkcja ostatnio stała się jeszcze bardziej ważna, biorąc pod uwagę rządową decyzję o utworzeniu centralnego portu komunikacyjnego pod nazwą „Solidarność” usytuowanego w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego, skąd jest przysłowiowy rzut kamieniem do Tomaszowa Mazowieckiego skomunikowanego z przywołaną linią kolejową 25. Odcięcie się od tak ważnego szlaku komunikacyjnego byłoby skazaniem się na wykluczenie komunikacyjne a w ślad za tym na gospodarczy zastój regionu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przyjętym we wrześniu 2015 r. prace na linii 25 na odcinku Końskie – Skarżysko Kamienna są ujęte na liście rezerwowej a nie podstawowej, podstawowym dążeniem środowisk decyzyjnych powinna być praca nad zmianą takiego usytuowania. Ten odcinek linii powinien znaleźć się na liście podstawowej, bo tylko wtedy byłaby gwarancja zrealizowania tej inwestycji.

Stąd też Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wielokrotnie podejmował starania, aby do tego doprowadzić.

W lutym 2016 r. Zarząd Regionu skierował w tej sprawie pismo do ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, otrzymując odpowiedź, że    ministerstwo przyjmuje postulaty związkowe do rozważenia celem ewentualnej korekty Krajowego Programu Kolejowego. Również Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jako poseł ziemi świętokrzyskiej, otrzymał podobne nasze wystąpienia.

Po kolejnych monitach w końcu lipca 2016 r. Departament Infrastruktury i Kolejnictwa przesłał do Świętokrzyskiej „Solidarności” pismo, z którego wynikało, że resort przychyla się do związkowych monitów sugerując częściowe współfinansowanie inwestycji na linii 25 przez marszałka województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Było więc oczywiste, że dalsze monity należy kierować do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, stąd też wnioski „Solidarności” Świętokrzyskiej do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Niestety, na listopadowym (2017 r.) posiedzeniu WRDS odrzucono nasze propozycje wypracowania stanowiska w tej kwestii, aby go w dalszej kolejności przedstawić władzom centralnym. Ta niezrozumiała decyzja podjęta w obecności v-ce Marszałka odpowiedzialnego za transport – Jana Maćkowiaka i Wojewody Świętokrzyskiego, była jak się okazuje, jedynie wybiegiem politycznym.

Jak się bowiem okazało Marszałek Adam Jarubas w połowie stycznia 2018 r., czyli raptem po dwóch miesiącach od owego posiedzenia WRDS ogłosił sukces: województwo wyłoży pieniądze na budowę nowego, 20 kilometrowego odcinka linii kolejowej z Tumlina do Wąsosza Koneckiego oraz na modernizację linii kolejowej nr 25 od Skarżyska-Kamiennej do Opoczna, tak aby połączyć nasze województwo z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. W ślad za tym, 1 lutego br. tym razem Wojewoda zwołała taką samą konferencję. Tym razem wszyscy powiedzieli, że będziemy budować linię 25. I tutaj należałoby zakrzyknąć: vivat! Wszystko wskazuje, że doczekamy się dobrej linii kolejowej nr 25. Ta beczka miodu zatruta jest przysłowiową łyżką dziegciu. Jest nią polityczne kunktatorstwo, które jest zaprzeczeniem troski o dobro wspólne.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego