NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1144) z dn. 16 lutego 2018r.

Wyborcze przyspieszenie - Kazimierz Pasternak

Minęło trzy miesiące od startu w związkową kampanię wyborczą na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na kolejną kadencję 2018 – 2022. Czasu na zakończenie tych wyborów mamy zaledwie półtora miesiąca. Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory te muszą być zakończone w ostatnim dniu marca tego roku. W kilkudziesięciu organizacjach związkowych wybory zostały przeprowadzone. Codziennie do Regionalnej Komisji Wyborczej są zgłaszane kolejne terminy. Im szybciej tego rodzaju decyzje o terminie i miejscu wyborów zostaną podjęte tym lepiej. Pozwoli to na uniknięcie nadmiernej kumulacji wyborów w miesiącu marcu. A przecież pozostaje zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” w łączonych okręgach elektorskich. Wybory trzeba dobrze przygotować, bo to ułatwia ich sprawne przeprowadzenie. Trzeba pamiętać, aby skutecznie poinformować uprawnione do udziału w zebraniu wyborczym osoby (członków lub delegatów) o terminie i miejscu wyborów z 14 dniowym wyprzedzeniem. Podobny obowiązek informacyjny mają liderzy związkowi wobec Regionalnej Komisji Wyborczej. Koniecznie trzeba przygotować sprawozdania z działalności władzy wykonawczej poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych związku oraz komisji rewizyjnych. Wskazane byłoby przygotować kandydatów do prowadzenia zebrania, protokołowania oraz pracy w komisji skrutacyjnej. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej jest udział w zebraniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zdecydowanie więcej uwagi w tej kwestii należy poświęcić wyborom, w których uczestniczą członkowie zakładowej, międzyzakładowej organizacji związkowej liczącej łącznie kilkaset osób. Wskazane jest, aby w programie zebrania był czas na dyskusję, zgłaszanie pytań, problemów i programowych pomysłów. Są to często wielce pouczające wypowiedzi. W wielu z nich przewija się troska o poprawę skuteczności związkowej na różnych płaszczyznach funkcjonowania. Są problemy wymagające pilnych związkowych działań chociażby w sferze poprawy organizacji pracy pozwalającej na zmniejszenie przeciążenia pracowników nadmiarem obowiązków zawodowych i nadmiernego stresu w środowisku pracy. Nie może też być przyzwolenia na coraz liczniejsze praktyki zniewalania pracowników, obdzierania ich z przyrodzonej godności i traktowania ich przedmiotowo.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego