NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1144) z dn. 16 lutego 2018r.

Wybory w Związku

Kolejny miesiąc trwają wybory władz w NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.

Organizacjom związkowym przypominamy kalendarz wyborczy.

 

1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

a) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;

b) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;

c) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;

d) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

 

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

a) władz regionów;

b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:

a) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;

b) władz regionalnych sekretariatów branżowych;

c) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;

 d) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

 

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

a) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;

b) delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.

 

5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

a) władz krajowych sekretariatów branżowych;

b) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego