NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1145) z dn. 23 lutego 2018r.

W marcu jak w garncu - Waldemar Bartosz

Monika Gładoch- wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy, reprezentująca w niej Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” odkryła niedawno rąbek tajemnicy dotyczący jednego z zapisów projektowanego nowego Kodeksu Pracy. Proponowana zmiana jest rewolucyjna i z pewnością zbulwersuje środowiska pracownicze. Chodzi o potraktowanie godzin ponadwymiarowych, które zgodnie z tym projektem nie byłyby „własnością” pracownika. Projekt zakłada bowiem wprowadzenie kont wynagrodzeń za pracę w tzw. nadgodzinach. Oznaczałoby to, że pensja za godziny przepracowane ponad wymiar nie byłyby wypłacane pracownikowi, ale trafiałyby na konto pracownicze prowadzone przez pracodawcę. Uruchomienie tych środków dla pracownika następowałoby w sytuacjach przestoju firmy, załamania popytu, trudności finansowych. Jednym słowem pracownik musiałby zapracować wcześniej na wypadek kłopotów w firmie. Wówczas, co prawda za zgodą związków zawodowych, pracodawca mógłby obniżyć pracownikom czas pracy a nawet okresowo zwolnic ich ze świadczenia pracy i za ten czas zapłacić właśnie z tych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach pracowników. W przypadku braku takiej nadzwyczajnej sytuacji, pracodawca mógłby inwestować tak zgromadzone środki pieniężne. Po prostu, pieniądze wypracowane przez pracownika byłyby zamrożone i faktycznie dostęp do nich (np. poprzez inwestowanie) miałby pracodawca.

Monika Gładoch zauważa co prawda, że rozwiązanie to nie będzie miało poklasku wśród pracowników. Oczywiście, że nie będzie miało, w swej istocie bowiem oznaczałoby przerzucenie odpowiedzialności za finansowe prowadzenie firmy na barki pracowników, którzy nie mają przecież możliwości kreowania polityki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Prezentowana propozycja nakłada na związek zawodowy obowiązek dokładnego przyjżenia się temu projektowi i przygotowania do obrony zagrożonych kolejny raz praw pracowniczych. Na dodatek zaprezentowane pomysły Komisji Kodyfikacyjnej stają w sprzeczności z postulowanymi przez nasz Związek rozwiązaniami dotyczącymi odchodzenia od wydłużenia czasu rozliczeniowego.

Pani Monika Gładoch zapowiada prezentację wszystkich zmian w Kodeksie Pracy już w marcu. A w marcu jak w garncu.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego