NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1145) z dn. 23 lutego 2018r.

Pamiętaj o jednolitym pliku kontrolnym

Począwszy od 1.07.2018r. organizacje związkowe prowadzące księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, mimo że nie mają statusu przedsiębiorcy, będą zobowiązane na żądanie organów podatkowych do przesłania całości lub części ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe) oraz dowodów księgowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji w postaci JPK (postać elektroniczna odpowiadająca strukturze logicznej zg. z art. 193a §2 w pow. z §1 Ordynacji podatkowej).

Programem komputerowym jest popularny Exel.

 

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to sposób na komunikowanie się z administracją skarbową (urzędami skarbowymi, ministerstwem finansów). Do tej pory służył do tego głównie papier. Ale skoro od lat firmy stosują do księgowania coraz bardziej rozbudowane i zbierające coraz większą ilość informacji programy komputerowe, postanowiono wykorzystać to do zbierania danych przez urzędy. JPK umożliwia więc państwu łatwy wgląd do naszej księgowości.

 

Tylko księgowość w programach komputerowych

Zastanawiając się, czy dotyczą nas – naszą organizację pozarządową – przepisy o JPK, w pierwszej kolejności skupmy się na formie prowadzenia księgowości ("ksiąg podatkowych"). Jeśli robimy to na papierze – obowiązek nas nie dotyczy. Jeśli księgowość prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego (nawet jeśli będzie to program bezpłatny) – obowiązek nas DOTYCZY.

 

Na czym polega obowiązek

JPK to sposób przekazywania informacji organom skarbowym. Te informacje przekazujemy na żądanie lub regularnie co miesiąc.

Informacje związane z podatkiem VAT przekazywane są co miesiąc, a obowiązek dotyczy organizacji pozarządowych, które są czynnymi płatnikami VAT. Urząd nie musi się do nas zwracać o te informacje – mamy obowiązek sami je regularnie wysyłać.

Pozostałe informacje przekazywane są w ramach JPK na żądanie (urząd musi poprosić o te informacje). Obowiązek ich udostępnienia będzie dotyczył wszystkich organizacji pozarządowych, nie tylko czynnych płatników VAT.

O tym, kiedy organizacja pozarządowa musi zacząć realizować obowiązki związane z JPK decyduje jej wielkość i to, czy jest płatnikiem VAT. Określając wielkość organizacji pozarządowej (NGO) trzeba zastosować do niej definicje przedsiębiorców z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

A co, kiedy już wiemy, że dotyczą nas obowiązki związane z JPK?

Co jest więc obowiązkiem osób odpowiedzialnych w NGO za księgowość (poza udostępnianiem lub wysyłaniem organom skarbowym JPK), a także władz stowarzyszenia czy fundacji, które ostatecznie ponoszą największą odpowiedzialność za to, co robi (lub czego nie robi) organizacja? Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy korzystamy z programu, który pozwala na sporządzenie JPK. Jeśli taki program jest regularnie aktualizowany, powinien spełniać wymagania. Jeśli mamy stary program, który nie ma wykupionego serwisu i aktualizacji, może powstać problem. Jeśli księgowość w organizacji prowadzi zewnętrzna firma, to ją pytamy o JPK i o to, czy wykorzystywany przez nią program pozwala na realizację obowiązków.

 

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

 

(druk za: poradnik.ngo.pl  oraz  solidarnosc.krakow.pl)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego