NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 9 (1146) z dn. 2 marca 2018r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B (4 marca 2018r.)

Wj 20, 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych

1 Kor 1, 22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

 

Warto sobie dzisiaj zadać pytanie: czy sprawowany w świątyni mojego serca kult Boży jest przejawem prawdziwej religijności? Przecież to my jesteśmy „świątynią Boga”. Świątynia musi być przede wszystkim „domem”, ponieważ Bóg w niej mieszka.

Relacja z Bogiem wówczas ma charakter rodzinny, domowy, przepojony zawierzeniem i spontanicznością, miłością, a nie strachem jak mam „kupić” dla siebie łaskawość Boga.

Oremus

Ks. Jerzy Szkiert – salezjanin


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego