NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Wybory Samorządowe 2010

Kandydat na Prezydenta Kielc

Grzegorz Banaś kielczanin, 50 lat. Wykształcenie wyższe. W latach 1998 - 2005 radny Rady Miasta Kielce. W latach 2006- 2007 wojewoda świętokrzyski. Od 2007 roku senator RP. Działacz NSZZ „ Solidarność”. Członek – założyciel Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim. Ma żonę Renatę i trzy córki : Alę, Olę i Kasię. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc.

Szanowni Państwo

Kielce, stolica pięknego regionu świętokrzyskiego, wyludniają się. Jest już nas mniej, niż dwieście tysięcy, a bezrobocie sięga jedenastu procent. Młodzi, wykształceni ludzie uciekają z miasta, uciekają z regionu w poszukiwaniu lepszych perspektyw.

Na to nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości. Kielce potrzebują nowych impulsów. Dlatego z całych sił będę wspierał kieleckich przedsiębiorców, będę walczył o nowe miejsca pracy.

Wypromuję Nasze  Miasto, jako dobre miejsce do robienia biznesu z ciekawą ofertę kulturalną i rozrywkową.

 Uporządkuję system komunikacyjny Kielc, otworzę nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Sprawię, by nie było już podziału na lepsze i gorsze dzielnice, na lepsze i gorsze ulice. Bo wszyscy powinniśmy się czuć w mieście tak samo – komfortowo i bezpiecznie. A w każdej  dzielnicy Kielc powinno być nowoczesne boisko, żłobek i przedszkole.

I wreszcie -  rzecz najważniejsza – będę sięgał po opinie specjalistów, będę wsłuchiwał się w opinie mieszkańców.

Bo tylko działając solidarnie  rozwiążemy nasze problemy, tylko razem zmienimy Kielce na lepsze.

Grzegorz Banaś

 

Kandydaci do Sejmiku województwa świętokrzyskiego

Prezentujemy kandydatów na radnych z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, którzy posiadają rekomendację Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność.

Bogdan Latosiński - lat 46, żonaty, trójka dzieci. Od 15 lat  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach, Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego "Solidarności" oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pracowniczej w MPK Kielce.

Kandyduje do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ponieważ:

- chce zadbać o zakłady pracy podległe Urzędowi Marszałkowskiemu;

- bliskie są mu problemy komunikacji publicznej (Kolej, PKS), a to zależy od samorządu województwa;

- chce aby większość środków unijnych była przeznaczana na tworzenie nowych miejsc pracy.

Okręg nr 3, Lista nr 5, Pozycja nr 3

 

Jacek Sienkiewicz - lat 50, żonaty, troje dorosłych studiujących dzieci.  Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej - Zarządzania Inżynierii Produkcji. Związkowiec i samorządowiec.

W województwie jest wiele do zrobienia. Jeżeli Państwo mi zaufacie w Sejmiku zajmę się rozwiązywaniem problemów służby zdrowia i jakością dróg wojewódzkich.

 

 

 

Okręg nr 4, Lista nr 5, Pozycja nr 2

 

 

 

Kandydaci do Rady Gminy i Miasta Kielce

Prezentujemy kandydatów na radnych z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, którzy posiadają rekomendację Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność.

Robert Kułaga – ma 45 lat, żonę i córkę. Posiada wykształcenie wyższe. Jest kielczaninem. Z tym miastem łączy swoją przyszłość. Chce aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i dobrze. Pracuje w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki CPP PREMA S.A w Kielcach. Jest Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” i członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność’. Reprezentuje również świętokrzyską „Solidarność” w Miejskiej Radzie Zatrudnienia oraz jestem członkiem Fundacji Dla Dobra Wspólnego pod patronatem „Solidarności”. Wszystkie pełnione funkcje sprawuje społecznie.
Zawsze interesowała go problematyka bezrobocia, więc na tym polu chciałby wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie.
 
Jako radny będzie starał się aby:
- powstawały nowe miejsca pracy,
- wykorzystać absolwentów kieleckich uczelni na lokalnym rynku pracy,
- zadbać o rozwój małych, często rodzinnych firm,
- pozyskać inwestorów dla naszego miasta.

 

Okręg nr 1, Lista nr 5, Pozycja nr 3

 

Tadeusz Krzysztof Kozior - ma 55 lat. Jest żonaty. Z żoną Elżbietą ma troje dzieci. Córka Katarzyna skończyła Uniwersytet Warszawski, synowie Tomasz i Marcin studiują w Kielcach. Od 1.09.1971 roku pracuje na różnych stanowiskach w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Kielcach. Oprócz pracy zawodowej swoją pasję społeczną realizuje od 30 lat w działalności związkowej w ramach NSZZ "Solidarność" na poziomie zakładu i regionu. W pełnieniu tych zadań kieruje się obroną praw pracowniczych i bezpieczeństwem w miejscu pracy.
 
Zdecydował się kandydować na radnego Rady Miasta Kielce, gdyż jego wieloletnie doświadczenie zawodowe, związkowe i działacza sportowego chciałby przenieść na forum Rady Miasta Kielce i dbać o rozwój naszej Małej Ojczyzny w następujących wymiarach :
- wspieranie budownictwa mieszkalnego,
- działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy,       
- zabiegi mające na celu przyciągnięcie przedsiębiorców  do naszego regionu,
- rozwój przemysłu,
- rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju sportu wśród  młodzieży.
 

Okręg nr 2, Lista nr 5, Pozycja nr 1

 

Halina Kapuścińska - ma 58 lat, od 30 lat jest mężatką, ma dwóch dorosłych synów. Z zawodu jest inż. zootechnikiem.
Z Kielcami jest związana zawodowo i społecznie od ponad 30 lat. Obecnie pracuje w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie realizuje swoją społeczną pasję jako wieloletni działacz związkowy NSZZ „Solidarność". Cieszy się zaufaniem załogi, o czym świadczą pełnione z wyboru funkcje Przewodniczącej Związku Zawodowego, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, Przewodniczącej Rady Pracowników, jak również pełni funkcję Ławnika w Okręgowym Sądzie Pracy w Kielcach.
W realizacji funkcji zawodowych i społecznych pomagają jej ukończone studia podyplomowe z zakresu Administracji i Samorządu, BHP, Kurs Pedagogiczny, oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu promowania rozwoju dialogu społecznego i konsultacji społecznych.

Zdobytą wiedzę, doświadczenie i energię chciałaby wykorzystać w pracy w Radzie Miasta dbając o:
- racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi;
- zmniejszenie bezrobocia;
- równomierny rozwój infrastruktury miasta, jak również okręgu z którego kandyduję;
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
- ochronę i pomoc rodzinie.

Okręg nr 3, Lista nr 5, Pozycja nr 3

 

Jacek Michalski - ma 58 lat. Jest żonaty, żona Alicja  pracuje w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. Ma troje dzieci - Małgorzatę i Agnieszkę, które po studiach podjęły pracę i założyły własne rodziny, Małgorzata w Kielcach, a Agnieszka w Londynie oraz Dariusza studenta Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, który również założył własną rodzinę. Ma dwie wspaniałe i kochane wnuczki – 3 letnią Emilkę i 2 letnią Natalkę. Jest rodowitym kielczaninem. Posiada wyższe wykształcenie techniczno – ekonomiczne, z zawodu jest inżynierem transportu i logistyki. Od 1970r. pracuje w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. obecnie jako Nadsztygar Mechaniczny. Swoją społeczną pasję realizuje od 30 lat w działalności związkowej w ramach NSZZ ,, Solidarność’’ na poziomie zakładu i regionu. W działalności tej kieruje się dociekliwością i uczciwością o czym mogło się przekonać nasze społeczeństwo za pośrednictwem telewizji, radia i prasy. W czasie przebiegu prac związanych z prywatyzacją KKSM S.A. we współpracy z Panami – Grzegorzem Banasiem Senatorem RP, Jackiem Włosowiczem Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Waldemarem Bartoszem Przewodniczącym Świętokrzyskiej "Solidarności" doprowadził do interwencji w Ministerstwie Skarbu Państwa w wyniku czego nastąpił wzrost wartości akcji Spółki o ponad 30 milionów złotych. Mimo rozlicznych działań nie udało się powstrzymać kontrowersyjnej od samego początku prywatyzacji KKSM S.A. – przedsiębiorstwa ze 136 letnimi tradycjami, które przynosi wymierne korzyści dla Skarbu Państwa, lokalnej społeczności, pracowników i członków ich rodzin, a także umożliwiło rozwój intelektualny i zawodowy młodych osób. W miesiącu wrześniu 2010r. przewodniczył zespołowi negocjacyjnemu, który w imieniu pracowników podpisał z Inwestorem Strategicznym Pakiet Socjalny. Znając problemy ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy podjął się społecznej działalności w Radzie Fundacji "Dla Dobra Wspólnego’’ organizacji pożytku publicznego. Jego dewizą jest: "Zawsze pamiętaj, że jesteś człowiekiem’’. Swoje doświadczenie zawodowe i społeczne oraz energię chce wykorzystać w pracy w Radzie Miasta dbając o rozwój infrastruktury i wprowadzenie udogodnień ułatwiających codzienne życie w mieście, a szczególnie w okręgu z którego ma zaszczyt kandydować na radnego.

Okręg nr 4, Lista nr 5, Pozycja nr 2

 

Karol Bujak - ma 28 lat, jest żonaty, wychowuje dwójkę dzieci. Do niedawna był dziennikarzem telewizyjnym. Współpracował z TVP Kielce oraz TVN CNBC Biznes. Zajmował się tematyką gospodarczą i społeczną. Pozwoliło mu to lepiej zrozumieć problemy, z jakimi borykają się kielecki samorząd i mieszkańcy miasta. Wreszcie uznał, że samo ich opisywanie, to za mało - chce je rozwiązywać. Dlatego kandyduje do Rady Miasta.

Jako radny chce doprowadzić do tego, by Kielce rozwijały się równomiernie. Podczas gdy w centrum realizowane są liczne inwestycje, to poza nim drogi wciąż są dziurawe, szkoły zaniedbane, a w wielu rejonach brakuje kanalizacji. Trzeba to zmienić, byśmy wszyscy mogli się poczuć kielczanami - mieszkańcami stolicy województwa na miarę XXI wieku.

Okręg nr 5, Lista nr 5, Pozycja nr 3

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego