NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

dodano: 2021-02-10

Katarzyna Łażewska-Hrycko została powołana przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się 10 lutego 2021r. w Gabinecie Marszałka Sejmu przy udziale posła Janusza Śniadka, przewodniczącego Rady Ochrony Pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłym dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy – kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

(info za: www.pip.gov.pl)


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego