NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Emerytura za staż

Emerytura za staż

dodano: 2021-05-25

We wtorek, 25 maja 2021r., w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia emerytur stażowych, uprawniających do pobierania świadczeń emerytalnych (nie niższych niż najniższa emerytura krajowa) po upływie 35 lat dla kobiet i 40 lat stażowych dla mężczyzn. Celem Komitetu, zgodnie z prawem jest na pierwszym etapie zebranie co najmniej 1000 podpisów wspierających tę inicjatywę, aby zarejestrować ją u marszałka Sejmu. Po takiej rejestracji Komitet przez trzy miesiące zbiera kolejne podpisy – nie mniej niż 100 tysięcy, co jest warunkiem skierowania projektu ustawy na drogę legislacyjną w parlamencie. Nie jest tajemnicą, że od ilości zebranych podpisów zależeć będzie „ochota” do pracy posłów i senatorów. W niedawnej przeszłości przy wsparciu „Solidarności” udawało się zebrać kilkaset tysięcy a nawet kilka milionów takich podpisów.
Od naszej aktywności, sprawności i zorganizowania zależeć będzie, czy to prawo będziemy mieli. Nie tylko dla siebie – dla znajomych, członków rodzin, przyszłych pokoleń.
Projekt naszej ustawy publikowany jest na stronie internetowej Komisji Krajowej oraz na portalu tysol.pl

Formularz do zbierania podpisów pobierz tu:   pdf,   word

 


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego