NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Porozumienie w MAN podpisane

Porozumienie w MAN podpisane

dodano: 2021-07-13

Dzisiaj, 13 lipca 2021r., we wczesnych godzinach porannych podpisane zostało porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, a Zarządem MAN Bus dotyczące podwyżki płacy. Walka, jaką o wzrost wynagro-dzeń pracowników prowadził NSZZ „Solidarność” była długa i nerwowa. Spowodowane to było postawą Za-rządu firmy, który najpierw nie podejmował negocjacji, a gdy wreszcie je podjął to stawiał przed związkami zawodowymi takie żądania, że były on dla „Solidarności” nie do przyjęcia. Zdecydowana postawa Związku sprawiła, że przedstawiciele pracodawcy wycofali się ze swoich pomysłów, co otworzyło drogę do zawarcia porozumienia. Główne zapisy porozumienia to:
1. Z dniem 1 lipca płaca wzrośnie o 3,5% ale nie mniej niż 200 zł. brutto.
2. W lipcu zostanie wypłacony bonus w wysokości 600 zł. brutto.
3. Gwarancja premii miesięcznej na poziomie minimum 8% (dla pracowników na stanowiskach robotni-czych) i minimum 6% (dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych).


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego