NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

KOMUNIKAT w sprawie informacji o liczbie członków w organizacji związkowej

KOMUNIKAT w sprawie informacji o liczbie członków w organizacji związkowej

dodano: 2022-06-08

Przypominamy, że wszystkie Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) są zobowiązane najpóźniej do dnia 10 lipca 2022 roku złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.Informacja dotyczy liczby członków na dzień 30 czerwca 2022 roku (art. 251 ustawy o związkach zawodowych).

WAŻNE!
Nie złożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.
Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
 

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego