NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

dodano: 2022-09-28

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła XV edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Celem konkursu jest uhonorowanie certyfikatem pracodawców przestrzegających prawa pracy i realizujących w praktyce ideę dialogu społecznego. Komisja Certyfikacyjna ocenia wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria: 1) przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów bhp, 2) przestrzeganie prawa pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe, 3) zawarty układ zbiorowy pracy, 4) zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony, 5) wybór społecznych inspektorów pracy.
Organizacje NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać swoich pracodawców do 31 grudnia br.
Link do informacji: https://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny
Na stronie dostępna jest lista dotychczasowych laureatów z podziałem na edycje, jak i niezbędny formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem.


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego