NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Uchwała nr 1/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2023 r.

Uchwała nr 1/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2023 r.

dodano: 2023-09-05

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie Uchwały KK nr 58/2001 przyjmuje strukturę Zarządu Regionu w oparciu o kryteria terytorialne i merytoryczne:
1. Struktura terytorialna dotyczy Delegatur Zarządu Regionu, odpowiadającym obszarowo powiatom.
2. Struktura merytoryczna obejmuje Działy i jeden Zespół.
3. Poszczególnymi Działami i Zespołem kierują odpowiedni członkowie Prezydium Zarządu Regionu. Likwiduje się funkcję Kierownika Działu. Dotychczasowe 10-procentowe dodatki do funkcji Kierownika włącza się do wynagrodzenia brutto.
4. Całością prac Zarządu Regionu koordynuje Przewodniczący Zarządu Regionu.
5. Prezentację graficzną struktury Zarządu Regionu przedstawia załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Załącznik do Uchwały nr 1/2023
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 września 2023 r.


Struktura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Podział

Terytorialny

Problemowy

Delegatury ZR

Przewodniczący Delegatury

Dział

Odpowiedzialny Członek Prezydium ZR

Kielce

Mieczysław Gójski

I. Dział Pomocy Związkowej (DPZ)

- pomoc doradczo-ekspercka (Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne)

- szkolenia związkowe

- organizacja Związku

- BHP

Artur Jopek

Koordynacja – Waldemar Bartosz – Przewodniczący ZR

Busko-Zdrój

Piotr Ryk

Jędrzejów

Andrzej Kruk

II. Dział Pomocy Prawnej (DPP)

- porady prawne

- zastępstwa procesowe

- mediacje sądowe

Waldemar Bartosz

Końskie

Dariusz Łyżwa

Ostrowiec Świętokrzyski

Wojciech Krasuski

III. Dział Pomocy Lokalnej (DPL)

- pomoc bezrobotnym

- pomoc charytatywna

Mieczysław Gójski

Pińczów

Grzegorz Cieślak

Skarżysko-Kamienna

Krzysztof Borkowski

IV. Dział Promocji Związku (DRZ)

- informacja wewnątrzzwiązkowa

- współpraca z mediami

- współpraca z instytucjami i organizacjami

- imprezy masowe

Starachowice

Marian Ferenc

Staszów

Joanna Dróżdż

V. Zespół Obsługi Regionu (ZOR)

- administracja i kadry

- ewidencja i dokumentacja

- majątek i finanse

Marcin Kulewski

Włoszczowa

Dariusz Mietelski


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego