NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 15 listopada 2023r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 15 listopada 2023r.

dodano: 2023-11-15

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację dotyczącą sytuacji pracowniczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Niepokoje pracowników, wielokrotnie zgłaszane w kontaktach z biurami Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", dotyczące niepewności, stałości zatrudnienia, nierównego traktowania, podważania statusu organizacji związkowej, w wielu przypadkach doprowadzają do poważnych negatywnych skutków również zdrowotnych u pracowników.
Zastraszania i napiętnowania pracownika – zastępcy przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym Urzędzie (w dn. 15 listopada br.) doprowadziło do interwencji szpitalnej (SOR w Kielcach) ze względu na poważne zagrożenie zdrowia. Nie jest to odosobniony przypadek – podobny miał miejsce kilka dni temu.
Podobne sytuacje – m.in. próba rozwiązania w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę z przewodniczącą Komisji Zakładowej ilustruje narastające niepokoje.
Wobec takiej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa kolejny raz Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarza Urzędu Marszałkowskiego, będących pracodawcami, o doprowadzenie do pozytywnej zmiany w relacjach z pracownikami.
Apel ten kierujemy także do instytucji państwa polskiego powołanych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego