NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uprawnienia i obowiązki SIP w staszowskiej oświacie

Uprawnienia i obowiązki SIP w staszowskiej oświacie

dodano: 2018-11-16

W Staszowie odbyła się konferencja poświęcona roli i zadaniom Społecznej Inspekcji Pracy w placówkach oświatowych. Konferencję, w której wzięli udział związkowcy, społeczni inspektorzy pracy, dyrektorzy placówek oświatowych - zorganizowała Miedzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staszowie przy współpracy z Działem Szkoleń Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Podczas konferencji zebrani wysłuchali wykładu nadinspektora Witolda Ziembińskiego z Państwowej Inspekcji w Kielcach dotyczącego działalności, uprawnień i obowiązków SIP. Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego, Kazimierz Pasternak szczegółowo omówił zagadnienia związane z przeprowadzeniem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy. Przewodniczacy MKOiW NSZZ „Solidarność” Marek Poniewierka dziękując prelegentom zwrócił uwagę na potrzebę współpracy Inspekcji Pracy i związków zawodowych przy tworzeniu bezpiecznych warunków pracy i nauki. Placówki oświatowe to specyficzne zakłady pracy, w których warunki pracy nauczycieli i pracowników oświaty ściśle związane są z bezpieczeństwem uczniów.

Konferencja odbyła się w czwartek, 15 listopada 2018r. Uczestniczyło w niej50 osób. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

MP

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij