NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Regionalna Sekcja Pracowników Kultury

Regionalna Sekcja Pracowników Kultury

dodano: 2019-05-15

 
Związkowcy „Solidarności” działający w instytucjach kultury utworzyli regionalną sekcję branżową.
 
14 maja 2019 r. wpisana została do Rejestru Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Regionalna Sekcja Pracowników Kultury NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Kielcach (25-502 Kielce, ul. Planty 16A), która zrzesza zakładowe organizacje związkowe funkcjonujące w: Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, Bibliotece Wojewódzkiej, Muzeum Narodowym, Teatrze im. St. Żeromskiego, Wojewódzkim Domu Kultury, Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.
Sekcja, zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” i Ustawą o związkach zawodowych reprezentuje pracowników zatrudnionych w sektorze kultury, aplikując o akces do Krajowego Sekretariatu Kultury NSZZ „Solidarność” będącego partnerem społecznym w stosunku do władz krajowych.
Powołano Regionalną Radę Sekcji Pracowników Kultury (Zarząd Sekcji) w składzie:
- Artur Słaboń - przewodniczący (Teatr im. St. Żeromskiego),
- Małgorzata Oracz – sekretarz (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”),
- Krzysztof Błaszkiewicz – skarbnik (Filharmonia im. Oskara Kolberga),
- Piotr Łomiński – członek rady (Biblioteka Wojewódzka),
- Janusz Młynarczyk - członek Rady (Filharmonia Świętokrzyska),
- Krzysztof Sowiński – członek Rady (Muzeum Narodowe),
- Zbigniew Śnioch – członek Rady (Wojewódzki Dom Kultury).
 

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego